Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 13. července 2024, 21:13


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2022
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 24. září, 2022
Svátek má:  Jaromír

Liturgický svátek:  Sv. Gerard (Jaromír)
Liturgické období:  Mezidobí, 25. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Kaz 11,9 - 12,8
Žl 90,3-4.5-6.12-13.14+17ab
-
Lk 9,43b-45

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V sobotu se při večerní mši svaté mohou číst texty z následující neděle, není-li významný svátek nebo slavnost - klikněte na neděli v kalendáři.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 24. září, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 25. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Sv. Gerard (Jaromír)
Text 1.čtení:
Kaz 11,9 - 12,8

Pamatuj na svého Tvůrce ve dnech svého mládí, než se vrátí prach do země a duch se vrátí k Bohu.
Kazatel neodrazuje od radostí života. Mladému člověku nechce svojí skepsí zamezit vlastní cestu, avšak upozorňuje jej, že vše, z čeho má potěšení, je pomíjející a že jednou bude muset skládat účty před Bohem. Také na tomto úryvku můžeme sledovat literární krásu kazatelovy poezie ze 3. století př. Kr.

Čtení z knihy Kazatel.
Raduj se, jinochu, ve svém mládí, ať tě rozveseluje srdce v tvém jinošství. Jdi tam, kam tě vede tvé srdce, sleduj to, co těší tvé oči, ale věz, že ode všeho tě Bůh odvolá ke skládání účtů. Vzdal starost ze svého srdce, zažeň bolest ze svého těla, neboť mladost a bujarost je marnost. Pamatuj na svého Tvůrce ve dnech svého mládí, než přijdou zlé doby a dostaví se léta, o kterých řekneš: "Nemám je rád", než se zatmí slunce a světlo, měsíc a hvězdy, než se s deštěm mraky navrátí, kdy se budou chvět strážci domu, kdy se shrbí silní muži, přestanou pracovat prořídlé mlečky a zatmí se těm, kdo hledí z oken, zavřou se dveře navenek, když zeslábne zvuk mlýnku, zastaví se trylek ptáka a zmlknou všichni zpěvaví ptáci. I z výšek bude strach a bázeň z cesty. Mandloň zbělí květem, ztěžka se vleče kobylka, kapara je bez účinku - neboť člověk odchází do svého věčného příbytku, naříkači již obcházejí po ulicích, než se přetrhne stříbrný řetěz, roztříští lampa ze zlata, rozbije vědro u pramene a zlomí kolo u cisterny. Pak se vrátí prach do země, odkud vzešel, a duch se vrátí k Bohu, který ho dal. Marnost nad marnost - praví Kazatel - všechno je marnost.Text žalmu:
Žl 90,3-4.5-6.12-13.14+17ab

Odp.: Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení!
Rozkazem vracíš člověka v prach
- a pravíš: "Vraťte se, smrtelníci!"
- Neboť tisíc let je v tvých očích
- jako včerejší den, který minul,
- a jako noční hlídka.
Odp.
Uchvacuješ je, jsou jako ranní sen,
- podobají se pučící trávě:
- Zrána kvete a bují,
- večer je skosena a vadne.
Odp.
Nauč nás počítat naše dny,
- ať dojdeme k moudrosti srdce.
- Obrať se, Hospodine, jak dlouho ještě budeš čekat?
- Slituj se nad svými služebníky.
Odp.
Nasyť nás brzy svou slitovností,
- ať jásáme a radujeme se po celý život!
- Ať je nad námi dobrotivost Pána, našeho Boha,
- dej zdar práci našich rukou!
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 9,43b-45

Syn člověka bude vydán. Báli se ho na to zeptat.
Ježíš znovu a znovu připomíná svoji cestu "vydanosti", které učedníci nemohou zatím rozumět. Hlubšímu pochopení jim brání strach ze zničení jejich falešných snů o Mesiáši nebo z vlastního utrpení.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když se všichni divili tomu, co Ježíš konal, řekl svým učedníkům: "Vy si dobře povšimněte těchto mých slov: Syn člověka bude vydán lidem do rukou." Oni však té řeči nerozuměli; (její smysl) zůstal pro ně zahalen, takže to nepochopili. Báli se ho však na to zeptat.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015