Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 20. července 2024, 02:56


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2023
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 11. srpna, 2023
Svátek má:  Zuzana

Liturgický svátek:  Památka sv. Kláry, panny [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 18. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Dt 4,32-40
Žl 77,12-13.14-15.16+21
-
Mt 16,24-28

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 11. srpna, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 18. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Kláry, panny [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Dt 4,32-40

Miloval tvé otce, po nich si vyvolil jejich potomstvo.
Bůh si vyvolil Izraele mezi všemi ostatními národy, osobně se mu zjevil, uzavřel s ním smlouvu a vysvobozoval ho. Odpovědí Izraele na toto všechno má být zachovávání přikázání. Není možné milovat nějakou osobu a nesnažit se plnit její přání, navíc když tato přání jsou projevem lásky toho druhého ke mně. Ale nejde jen o Boha. V zachovávání přikázání jde o mé dobro, o moje štěstí.

Čtení z páté knihy Mojžíšovy.
Mojžíš řekl lidu: "Ptej se dávných dob, které tě předcházely ode dne, kdy Bůh stvořil člověka na zemi: (ptej se) od jednoho konce nebes k druhému, stalo se někdy něco tak velkého nebo bylo něco podobného slyšet, aby nějaký národ slyšel hlas Boha, mluvícího z ohně, jako jsi slyšel ty, a zůstal naživu? Nebo zkusil nějaký bůh přijít a vyvolit si národ uprostřed jiného národa zkouškami, znameními, divy, bitvami, mocnou rukou, napřaženým ramenem, úžasnými děsnými činy, jak pro vás to všechno učinil Hospodin, váš Bůh, před vašimi zraky v Egyptě? Bylo ti dopřáno vidět, abys poznal, že Hospodin je pravý Bůh; není jiného než on sám. Z nebe ti dal slyšet svůj hlas, aby tě poučil; na zemi ti ukázal svůj veliký oheň a slyšel jsi z ohně jeho slova. Poněvadž miloval tvé otce, po nich si vyvolil jejich potomstvo a vyvedl tě sám svou velikou silou z Egypta, abys vyhnal před sebou národy, které byly větší a mocnější než ty, aby tě přivedl do jejich země a dal ti ji do majetku, jak je tomu dnes. Uznej to dnes a uvaž v srdci: je to Hospodin, Bůh nahoře na nebi jako dole na zemi, není jiného boha. Zachovávej jeho nařízení a jeho příkazy, které ti dnes přikazuji, abys byl šťastný ty a tvoji synové po tobě, abys dlouho žil na zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává navždy!"Text žalmu:
Žl 77,12-13.14-15.16+21

Odp.: Vzpomínám na Hospodinovy činy.
Vzpomínám na Hospodinovy činy,
- ano, vzpomínám na dávné tvé divy.
- Rozvažuji všechna tvá díla,
- přemítám o všech tvých skutcích.
Odp.
Bože, svaté je tvé chování:
- který bůh je tak veliký jako Bůh náš?
- Ty jsi Bůh, který činí divy,
- národům jsi dal poznat svou moc.
Odp.
Svým ramenem jsi vykoupil svůj národ,
- Jakubovy a Josefovy syny.
- Jak stádo jsi vedl svůj národ,
- Mojžíšovou a Árónovou rukou.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 16,24-28

Jakou dá člověk náhradu za svou duši?
Stejná cesta kříže je po Petrovi nyní nabídnuta i ostatním učedníkům. Je to cesta ztrácení vlastního života (dosl. duše, tj. vlastních představ a vlastních jistot) a cesta znovuobjevení jeho očištěné podoby. Příchodem Syna člověka ve slávě je snad myšleno Ježíšovo vzkříšení předem naznačené v setkání s učedníky na hoře (srov. Mt 17,1-13).

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nebo jakou dá člověk náhradu za svou duši? Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy odplatí každému podle jeho jednání. Amen, pravím vám: Někteří z těch, kdo tady stojí, neokusí smrt, dokud neuvidí Syna člověka, jak přichází se svým královstvím."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015