Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 09:03


Následující měsíc » « Předchozí měsíckvětna 2024
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: květen 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 24. května, 2024
Svátek má:  Jana

Liturgický svátek:  Sv. Vincent Lerinský
Liturgické období:  Mezidobí, 7. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Jak 5,9-12
Žl 103,1-2.3-4.8-9.11-12
-
Mk 10,1-12

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 24. května, 2024

Liturgické období:  Mezidobí, 7. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Vincent Lerinský
Text 1.čtení:
Jak 5,9-12

Soudce už stojí přede dveřmi.
Útěchu v utrpení nám vlévají osvědčené příklady z minulosti. Byli to proroci a Job, kteří vytrvali v soužení a dostalo se jim Boží pomoci. Křesťané si však nesmějí přivodit utrpení vlastními hříchy. Nemají dokonce ani přísahat, protože jejich řeč má být svojí jednoznačností důvěryhodná. Je to jeden z mnoha styčných bodů Jakubova listu s Ježíšovým horským kázáním: "Ale já vám říkám: Vůbec nepřísahejte ..." (Mt 5,34)

Čtení z listu svatého apoštola Jakuba.
Nestýskejte si, bratři, jeden na druhého, abyste nebyli souzeni. Hle, soudce už stojí přede dveřmi! Vezměte si, bratři, za vzor v utrpení a trpělivosti proroky, kteří mluvili jménem Páně. Hleďte: protože vydrželi, nazýváme je blaženými. Slyšeli jste, jak byl trpělivý Job, a viděli jste, jak to s ním Pán nakonec zařídil, protože Pán je plný milosrdenství a soucitu. Ale především, moji bratři, nechte přísahání. Nepřísahejte ani při nebi, ani při zemi, ani jakkoli jinak. Když (řeknete) ano, ať je to ano, když (řeknete) ne, ať je to ne. Jinak byste na sebe svolávali odsouzení.Text žalmu:
Žl 103,1-2.3-4.8-9.11-12

Odp.: Hospodin je milosrdný a milostivý.
Veleb, duše má, Hospodina,
- vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno!
- Veleb, duše má, Hospodina
- a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!
Odp.
On odpouští všechny tvé viny,
- on léčí všechny tvé neduhy.
- On vykupuje tvůj život ze záhuby,
- on tě věnčí láskou a slitováním.
Odp.
Hospodin je milosrdný a milostivý,
- shovívavý a nadmíru dobrotivý.
- Nechce se přít ustavičně
- ani se hněvat navěky.
Odp.
Jak vysoko je nebe nad zemí,
- tak je velká jeho láska k těm, kdo se ho bojí.
- Jak vzdálen je východ od západu,
- tak vzdaluje od nás naše nepravosti.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 10,1-12

Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!
Aby se Ježíš dostal k tomuto závěru, ptá se farizeů, co Mojžíš (tj. Zákon) ohledně manželství přikázal. Jde mu tedy v první řadě o pozitivní Boží vůli pro manželství. Oni však uhýbají a hledají, co Mojžíš dovolil v krizové situaci těm, kdo mají tvrdé srdce, a tak zcela odhlížejí od hledání počátku základu a jádra konkrétního vztahu. Avšak jen toto (spolu s otázkou: Jak mohu být druhému pomocí a oporou?) je hodno učedníka.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš se odebral do judského území a do Zajordání. Opět k němu přicházely zástupy a on je zas učil, jak to měl ve zvyku. Přišli k němu také farizeové a zeptali se ho, smí-li se muž se ženou rozvést. Chtěli ho tím přivést do úzkých. Odpověděl jim: "Co vám přikázal Mojžíš?" Řekli: "Mojžíš dovolil vystavit jí rozlukový list a rozvést se." Ježíš jim řekl: "Pro tvrdost vašeho srdce vám napsal tento příkaz! Na začátku při stvoření však (Bůh) `učinil (lidi) jako muže a ženu'. `Proto opustí muž otce i matku, připojí se ke své ženě, a ti dva budou jeden člověk.' Už tedy nejsou dva, ale jeden. A proto: Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!" V domě se ho učedníci ještě jednou na to zeptali. Řekl jim: "Kdo se rozvede se svou ženou a ožení se s jinou, dopouští se vůči ní cizoložství. Rozvede-li se žena se svým mužem a vdá se za jiného, dopouští se cizoložství."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015