Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 08:41


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2022
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 27. září, 2022
Svátek má:  Jonáš

Liturgický svátek:  Památka sv. Vincence z Paula, kněze [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 26. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Job 3,1-3.11-17.20-23
Žl 88,2-3.4-5.6.7-8
-
Lk 9,51-56

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 27. září, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 26. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka sv. Vincence z Paula, kněze [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Job 3,1-3.11-17.20-23

Proč soužení dostávají světlo?
Job proklíná den, kdy se narodil. Není sám, kdo takto bojuje s Hospodinem, stačí vzpomenout proroka Jeremiáše, zklamaného a znaveného svojí prorockou službou (Jer 15,10). Poté Job klade otázky, proč nemohl svému osudu uniknout. Podobné výčitky, adresované Bohu, nacházíme také v žalmu 88. Jejich přítomnost v Písmu je asi překvapivá pro ty, kdo si myslí, že víra musí být slepá a nesmí klást naléhavé otázky Bohu, aby snad "nebyl uražen".

Čtení z knihy Job.
Job otevřel svá ústa a proklel svůj den. Job se ujal slova a řekl: "Zhynout měl den, kdy jsem se narodil, a noc, která řekla: `Počat je chlapec.' Proč jsem nezemřel při východu z lůna, nevyšel z života, abych hned zhynul? Proč mně kolena vyšla v ústrety, proč prsy, aby mě kojily? Neboť nyní bych ležel v pokoji, spal bych a odpočíval s králi a rádci světa, kteří stavějí pro sebe hrobky, anebo s velmoži, kteří oplývají zlatem, stříbrem plní své domy. Nebo bych zmizel jako zahrabaný plod, jako nemluvňata, která nespatřila světlo, tam, kde přestává zuření zločinců, kde odpočívají ti, jimž ochably síly. Proč soužení dostávají světlo, a život ti, kdo mají zármutek v nitru, kdo touží po smrti, a ona nepřichází? Raději než poklady by ji vyhrabat chtěli, radovali by se až k jásotu, plesali by, kdyby nalezli hrob. To se stává muži, před nímž je skryto, co má dělat, kterého Bůh uzavřel ze všech stran."Text žalmu:
Žl 88,2-3.4-5.6.7-8

Odp.: Kéž pronikne k tobě má modlitba, Hospodine!
Hospodine, můj Bože, volám ve dne,
- hořekuji před tebou v noci.
- Kéž pronikne k tobě má modlitba,
- nakloň svůj sluch k mému volání!
Odp.
Neboť bědami je nasycena má duše
- a můj život se blíží podsvětí.
- Počítají mě k těm, kdo klesli do hrobu,
- jsem jako člověk bez pomoci.
Odp.
Mezi mrtvými je moje lože,
- mezi zabitými, kteří leží v hrobě;
- na ty už nevzpomínáš,
- jsou vyloučeni z tvé péče.
Odp.
Položils mě do hluboké jámy,
- do temnot a do propastí.
- Doléhá na mě tvůj hněv,
- všechny své přívaly jsi na mě vylil.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 9,51-56

Pevně se rozhodl jít do Jeruzaléma.
Tím začíná velký oddíl vyprávění o Ježíšově "cestě do Jeruzaléma" (9,51 - 19,27). Ježíš je stále na cestě a pevně směřuje k cíli - aby byl "vzat vzhůru" (9,51; 13,22; 17,11; 19,28). Následovat Ježíše znamená jít stále dál pod vedením "vůdce k životu" (dosl. překl. Sk 3,15), a to přes všechny překážky a odmítnutí, která se při takovémto jasném směřování budou množit.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když se přibližovala doba, kdy Ježíš měl být vzat (vzhůru), pevně se rozhodl jít do Jeruzaléma. Poslal před sebou posly a ti cestou přišli do jedné samařské vesnice, aby tam připravili nocleh. Ale (Samaritáni) ho nepřijali, protože měl namířeno do Jeruzaléma. Když to viděli učedníci Jakub a Jan, řekli: "Pane, chceš, abychom svolali z nebe oheň, aby je zahubil?" On se však obrátil a přísně je pokáral. Pak šli do jiné vesnice.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015