Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 21. července 2024, 21:17


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2021
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 27. září, 2021
Svátek má:  Jonáš

Liturgický svátek:  Památka sv. Vincence z Paula, kněze [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 26. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Zach 8,1-8
Žl 102,16-18.19-21.29+22-23
-
Lk 9,46-50

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 27. září, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 26. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Vincence z Paula, kněze [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Zach 8,1-8

Vysvobodím svůj lid ze země východu i západu slunce.
Těchto prvních pět z deseti prorockých výroků se zabývá budoucností Izraele. Hospodin kvůli své žárlivosti pro Sión vykoná zázrak obnovy Izraele a Jeruzaléma. Tyto výroky mají být injekcí optimismu do beznaděje a frustrací lidu. Hospodin uzavřel na počátku se svým lidem smlouvu a zůstává jí věrný i přes všechny hříchy a nevěrnosti Izraele. V nové a věčné smlouvě Ježíše Krista budeme jeho lidem navěky.

Čtení z knihy proroka Zachariáše.
Hospodin zástupů promluvil takto: "Tak praví Hospodin zástupů: Velikou horlivostí horlím pro Sión, horlím pro něj velikým hněvem. Tak praví Hospodin: Vrátím se na Sión, budu přebývat uprostřed Jeruzaléma, Jeruzalém bude nazván věrným městem a hora Hospodina zástupů horou svatou. Tak praví Hospodin zástupů: Znovu budou sedat starci a stařeny na jeruzalémských náměstích, pro vysoké stáří každý s holí v ruce. Náměstí města budou plná chlapců a děvčat, budou si hrát na jeho náměstích. Tak praví Hospodin zástupů: I když se to zdá podivuhodné v očích těch, kdo v těchto dnech zbyli z tohoto lidu, musí to být podivuhodné i v mých očích? - praví Hospodin zástupů. Tak praví Hospodin zástupů: Hle, vysvobodím svůj lid ze země východu i západu slunce, přivedu je, budou bydlet uprostřed Jeruzaléma, budou mým lidem a já jim budu Bohem v pravdě a spravedlnosti."Text žalmu:
Žl 102,16-18.19-21.29+22-23

Odp.: Hospodin znovu zbuduje Sión, objeví se ve své slávě.
Pohané budou ctít jméno tvé, Hospodine,
- a všichni králové země tvou slávu,
- až Hospodin znovu zbuduje Sión,
- až se objeví ve své slávě.
- Skloní se k modlitbě opuštěných
- a nepohrdne jejich prosbou.
Odp.
Kéž je to zapsáno pro příští pokolení,
- aby budoucí národ chválil Hospodina.
- Neboť Hospodin shlédl ze své vznešené svatyně,
- popatřil z nebe na zem,
- aby slyšel nářek zajatců,
- aby vysvobodil odsouzené k smrti.
Odp.
Synové tvých služebníků budou bydlet v bezpečí
- a jejich potomstvo potrvá před tebou,
- aby hlásali na Siónu Hospodinovo jméno
- a jeho chválu v Jeruzalémě,
- když se spolu sejdou národy
- a království, aby sloužily Hospodinu.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 9,46-50

Kdo je mezi vámi všemi nejmenší, ten je největší.
Ježíš takto a především symbolickým poukazem na malé dítě musí "léčit" nejen nepochopení, ale i necitlivost učedníků vůči své tragické cestě. Verše 49n jsou pak výzvou k toleranci mezi různými skupinami v křesťanství a varováním před přílišnou uniformizací církve (v. 49b zní dosl. z řec.: "... kdo tě nenásleduje spolu s námi"). Avšak srov. také 11,23!

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíšovi učedníci začali uvažovat, kdo z nich je největší. Ježíš věděl, o čem v srdci uvažují. Vzal dítě, postavil ho vedle sebe a řekl jim: "Kdo přijme takové dítě kvůli mně, mne přijímá; a kdo mne přijme, přijímá toho, který mě poslal. Neboť kdo je mezi vámi všemi nejmenší, ten je největší." Jan se ujal slova a řekl: "Mistře, viděli jsme někoho, jak vyhání zlé duchy v tvém jménu a bránili jsme mu, protože není tvým učedníkem jako my." Ježíš mu však řekl: "Nebraňte! Neboť kdo není proti vám, je s vámi."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015