Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 00:03


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2020
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 27. srpna, 2020
Svátek má:  Otakar

Liturgický svátek:  Památka sv. Moniky [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 21. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Kor 1,1-9
Žl 145,2-3.4-5.6-7
-
Mt 24,42-51

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 27. srpna, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 21. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Moniky [Závazná památka]
Text 1.čtení:
1 Kor 1,1-9

V něm jste v každém ohledu získali bohatství všeho druhu.
Apoštol Pavel napsal svůj první list korintským křesťanům asi roku 57. Adresáty jsou křesťané, žijící v přístavním městě, které bylo v tehdejším antickém světě proslulé svým neřestným životem. Korintští křesťané jsou však povoláni "do stavu svatých". Novozákonní pojetí svatosti člověka není závislé na nedostižném mravním ideálu, nýbrž na povolání, jímž Bůh získává svůj lid skrze víru. Svatost není výsadou nějaké duchovní elity mezi křesťany, ale je dána již samotným křtem. Zároveň znamená program, který křesťan v celém svém životě naplňuje.

Začátek prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Pavel, z Boží vůle povolaný za apoštola Ježíše Krista, a bratr Sosthenes členům církevní obce v Korintě, kteří byli posvěceni v Kristu Ježíši a povoláni do stavu svatých, a také všem, kteří kdekoli vzývají jméno Pána Ježíše Krista, (Pána) svého i našeho. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Neustále za vás děkuji svému Bohu pro Boží milost, která vám byla dána v Kristu Ježíši. Neboť v něm jste v každém ohledu získali bohatství všeho druhu, jak v nauce, tak v poznání. Vždyť přece svědectví o Kristu bylo u vás jako pravé dokázáno, takže nejste pozadu v žádném Božím daru; jen ještě musíte vytrvale čekat, až přijde náš Pán Ježíš Kristus. On vám také dá, že vytrváte až do konce, takže budete bez úhony v onen den našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je Bůh, a on vás povolal k tomu, abyste měli společenství s jeho Synem Ježíšem Kristem, naším Pánem!Text žalmu:
Žl 145,2-3.4-5.6-7

Odp.: Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.
Každý den tě budu velebit
- a chválit tvé jméno po všechny věky.
- Veliký je Hospodin a veškeré chvály hodný,
- jeho velikost je nevýstižná.
Odp.
Jedno pokolení zvěstuje druhému tvé činy
- a oznamuje tvoji moc.
- Mluví o nádherné slávě tvé vznešenosti,
- rozmlouvají o tvých divech.
Odp.
Vypravují o moci tvých hrozivých skutků,
- hovoří o tvé nesmírnosti.
- Rozhlašují chválu tvé velké laskavosti,
- jásají nad tvou spravedlností.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 24,42-51

Buďte připraveni!
Jak se bdělost při čekání na završení dějin spásy má a může stát skutkem, o tom pojednávají poslední čtyři podobenství Matoušova evangelia. Podle prvního z nich "být bdělý" znamená především se starat o svěřené bližní (tj. o členy vlastní obce) tak, aby zakusili Boží prozíravou a včasnou péči.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde. Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, jistě by byl vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. Kdo je tedy ten věrný a rozvážný služebník, kterého pán ustanovil nad svou čeledí, aby jim dával včas jídlo? Blaze tomu služebníkovi, kterého pán při svém příchodu najde, že to dělá. Amen, pravím vám: Ustanoví ho nad celým svým majetkem. Je-li však služebník špatný a myslí si: `Můj pán tak hned nepřijde' a začne tlouci své druhy ve službě a hoduje a popíjí s opilci, přijde pán toho služebníka v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší; ztrestá ho a odsoudí ho ke stejnému údělu s pokrytci. Tam bude pláč a skřípění zubů."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015