Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 24. července 2024, 06:11


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 26. srpna, 2022
Svátek má:  Luděk

Liturgický svátek:  Ct. Martin Středa
Liturgické období:  Mezidobí, 21. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Kor 1,17-25
Žl 33,1-2.4-5.10-11
-
Mt 25,1-13

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 26. srpna, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 21. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Ct. Martin Středa
Text 1.čtení:
1 Kor 1,17-25

Kážeme Krista ukřižovaného - lidi to uráží, ale pro ty, kdo jsou povoláni, je to Boží moudrost.
Pavel byl v Korintu celkem třikrát. Poprvé tam setrval dokonce rok a půl během své druhé misijní cesty (Sk 18,1-18). Pavel byl pastýřem Korinťanů také na dálku. Když se dověděl o sporech, které mezi sebou vedli, odpověděl listem. V něm však nastoluje téma daleko překračující malicherné spory Korinťanů. Je to nauka o kříži, "slovo o kříži". Kristův kříž překonává dosavadní náboženské rozdělení antického světa na židy a pohany (Řeky, helény). Z obou těchto dříve oddělených skupin jsou povoláváni křesťané, pro něž je Kristus "Boží moc a Boží moudrost" a jeho kříž pro ně není pohoršením ani bláznovstvím.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Kristus mě neposlal křtít, ale kázat radostnou zvěst, a to ne nějakou slovní moudrostí, aby Kristův kříž nebyl zbaven působivosti. Ti ovšem, kteří jdou k záhubě, považují nauku o kříži za hloupost. My však, kteří budeme zachráněni, víme, že tím Bůh projevil svou moc. Stojí totiž v Písmu: `Způsobím, že k ničemu nebude moudrost moudrých a že vezme za své chytrost chytrých.' A kampak se poděli mudrci? Kampak znalci Zákona? Kam světští myslitelé? Neukázal Bůh, jak pošetilá je lidská moudrost? A protože svět pro samou "moudrost" nepoznal v projevech Boží moudrosti Boha, uznal Bůh za dobré, že ty, kdo věří, zachrání "pošetilým" kázáním. Židé si totiž přejí zázraky, Řekové zase hledají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Židy to uráží a pohané to pokládají za hloupost. Ale pro ty, kdo jsou povoláni, ať jsou to židé nebo pohané, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť "pošetilá" Boží věc je moudřejší než lidé a "slabá" Boží věc je silnější než lidé.Text žalmu:
Žl 33,1-2.4-5.10-11

Odp.: Země je plná Hospodinovy milosti.
Radujte se, spravedliví, z Hospodina,
- sluší se, aby ho dobří chválili.
- Citerou oslavujte Hospodina,
- hrejte mu na desetistrunné harfě.
Odp.
Neboť Hospodinovo slovo je správné,
- spolehlivé je celé jeho dílo.
- Miluje spravedlnost a právo,
- země je plná Hospodinovy milos ti.
Odp.
Plány pohanů Hospodin maří,
- v nic uvádí myšlení národů.
- Hospodinův úmysl trvá navěky,
- myšlenky jeho srdce po všechna pokolení.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 25,1-13

Ženich je tady, jděte mu naproti!
K osobnímu setkání s Kristem (ženichem) tváří v tvář má být člověk připraven každým okamžikem. Být bdělý zde neznamená být neúnavný, ale vážně počítat s tím, že nebeské království má ještě budoucí dovršení v druhém Kristově příchodu. To má učedníky povzbudit ke zpřítomňování Božího království ve vlastním okolí i ve chvílích, kdy se zdá být nepřítomné.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: "Nebeské království je podobné deseti pannám, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých. Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou olej, prozíravé si však vzaly s lampami také do nádobek olej. Když ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat a usnuly. Uprostřed noci se strhl křik: `Ženich je tady! Jděte mu naproti!' Tu všechny ty panny vstaly a začaly si upravovat lampy. Pošetilé prosily prozíravé: `Dejte nám trochu oleje, lampy nám dohasínají.' Ale prozíravé odpověděly: `Nemůžeme, nestačilo by pak ani nám, ani vám, dojděte si raději k prodavačům a kupte si.' Jakmile však odešly nakoupit, přišel ženich a ty připravené vešly s ním na svatbu a dveře se zavřely. Později přišly i ostatní panny a volaly: `Pane, pane, otevři nám!' On však odpověděl: `Amen, pravím vám: Neznám vás.' Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015