Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 08:06


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 8. srpna, 2022
Svátek má:  

Liturgický svátek:  Památka sv. Dominika, kněze [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 19. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Ez 1,2-5.24-28
Žl 148,1-2.11-12.13.14
-
Mt 17,22-27

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 8. srpna, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 19. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka sv. Dominika, kněze [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Ez 1,2-5.24-28

Zjevení Hospodinovy slávy.
Ezechiel byl povolán za proroka v dobách babylónského vyhnanství, pět let poté, co král Jojachin a pravděpodobně také sám Ezechiel byli odvedeni do Babylóna, tedy 593/592 př. Kr. Líčení Ezechielova povolání je podstatně delší než u proroků Izaiáše nebo Jeremiáše (Ez 1,2-3,15). Toto čtení obsahuje pouze jeho první část - Boží zjevení. Nejprve se Bůh projevuje jako bouřlivý vichr od severu, poté je zřetelněji viditelný jako postava, která má podobu člověka, jako vládce světa na svém trůnu. Pro Ezechiela je důležité, že Hospodin není vázán na jediné místo - Jeruzalém, nýbrž přichází za svým lidem do vyhnanství.

Čtení z knihy proroka Ezechiela.
Pátého dne měsíce - byl to pátý rok zajetí krále Jojachina - oslovil Hospodin kněze Ezechiela, syna Buziova, v Chaldejsku u řeky Kebaru a zde na něm spočinula Hospodinova ruka. Měl jsem vidění: Hle, od severu přicházel bouřlivý vichr, veliký mrak; v něm kol dokola zář a plápolající oheň a z něho zářilo cosi jako blyštící se kov; uprostřed toho bylo vidět čtvero jakýchsi živých bytostí. Jejich vzhled: měly lidskou podobu. Když se pohybovaly, slyšel jsem šelest křídel jako hukot vodních spoust, jako hřmění Všemohoucího, jako lomoz množství, jako lomoz tábořícího (vojska); když se zastavily, pohyb jejich křídel se zpomalil. Když zazněl hlas nad klenbou, která byla nad jejich hlavou, zastavily se a pohyb jejich křídel se zpomalil. Nad klenbou, která byla nad jejich hlavou, bylo cosi jako safírový kámen; bylo to podobné trůnu a na tom, co bylo podobné trůnu, byla nahoře postava, která měla podobu člověka. Viděl jsem cosi jako blyštící se kov a jako oheň z něho sálající kol dokola, od jeho beder nahoru. Od beder dolů jsem viděl cosi jako oheň, zářící kolem dokola: bylo to podobné duze, která se objeví v mracích v den deště. Tak zářilo kol dokola zjevení Hospodinovy slávy. Když jsem ji viděl, padl jsem na svou tvář.Text žalmu:
Žl 148,1-2.11-12.13.14

Odp.: Nebe i země jsou plny tvé slávy.
Nebo: Aleluja. Chvalte Hospodina z nebes,
- chvalte ho na výsostech!
- Chvalte ho, všichni jeho andělé,
- chvalte ho, všechny jeho zástupy!
Odp.
Králové země a všechny národy,
- knížata a všichni soudcové země,
- jinoši a s nimi panny,
- starci spolu s dětmi.
Odp.
Ať chválí jméno Hospodinovo,
- neboť jen jeho jméno je vznešené,
- jeho velebnost převyšuje zemi i nebe.
Odp.
Velikou moc dal svému lidu,
- chválou je všem svým svatým,
- synům Izraele, lidu, který je mu blízký.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 17,22-27

Zabijí ho, ale třetí den bude vzkříšen. Synové jsou svobodní od daní.
Na cestě následování si učedníci osvojují svobodu (zde od chrámového kultu), která však není absolutní hodnotou - nesmí totiž pohoršit, vést k pádu. Jsou tedy situace, kdy je dobré se této svobody Božích dětí zříci. Avšak právě tehdy lze prožít zvláštní Boží péči. Tím je uvedena již čtvrtá Matoušova řeč - řeč o učednictví (Mt 18).

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když Ježíš (a jeho učedníci) spolu chodili po Galileji, řekl jim: "Syn člověka bude vydán lidem do rukou. Zabijí ho, ale třetí den bude vzkříšen." (Učedníci) se velmi zarmoutili. Když přišli do Kafarnaa, přistoupili výběrčí chrámové daně k Petrovi a zeptali se: "Váš mistr chrámovou daň neplatí?" Odpověděl: "Platí." Jakmile vešel do domu, předešel ho Ježíš otázkou: "Co myslíš, Šimone, od koho vybírají pozemští králové poplatky a daně? Od svých synů, nebo od cizích?" Když odpověděl "od cizích", Ježíš mu řekl: "Synové tedy k tomu vázáni nejsou. Abychom je však nepohoršili, jdi k moři, vhoď udici, a tu rybu, která se první chytí, vezmi, otevři jí ústa a najdeš stříbrný peníz. Ten vezmi a dej jim za mě i za sebe."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015