Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pátek, 14. června 2024, 23:38


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 16. srpna, 2022
Svátek má:  Jáchym

Liturgický svátek:  Sv. Štěpána Uherského [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 20. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       bílá)
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Ez 28,1-10
Dt 32,26-27ab.27cd-28.30.35cd-36ab
-
Mt 19,23-30

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 16. srpna, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 20. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Sv. Štěpána Uherského [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Ez 28,1-10

Přestože jsi člověk, a žádný bůh, pokládal ses za Boha.
Kapitoly 25-32 knihy proroka Ezechiela obsahují výroky proti sedmi národům, jež si podrobili Babylóňané. To, co se v kapitolách 26-27 říká o Tyru, nejdůležitějším z fénických měst, je zde zhuštěno do výčitek tyrskému králi. Pro své bohatství, moc a moudrost se cítí být bohem. Jedině Hospodin mu může říci: "Jsi člověk, a žádný bůh, v moci těch, kdo tě zabijí." Jedině Hospodin může korigovat postoje člověka, který pro svoji domněle neomezenou moc ztratil veškerou soudnost.

Čtení z knihy proroka Ezechiela.
Hospodin mě oslovil: "Synu člověka, řekni tyrskému vladaři: Tak praví Pán, Hospodin: Tvé srdce zpyšnělo a říká: `Jsem bůh, na božím trůnu bydlím uprostřed moře.' Přestože jsi člověk, a žádný bůh, pokládal ses za Boha. Hle, jsi moudřejší než Danel; nic tajného není před tebou skryto. Svou moudrostí a chytrostí sis zjednal bohatství; zlato a stříbro jsi shromáždil do svých pokladnic. Svou velikou moudrostí, svým obchodem jsi rozmnožil své bohatství, pro ně zpyšnělo tvé srdce. Proto tak praví Pán, Hospodin: Poněvadž se pokládáš za Boha, hle - přivedu na tebe cizince, nejsurovější z národů, vytáhnou meč na tvoji bezpečnost, moudrost, znesvětí tvé povýšené chování. Svrhnou tě do propasti, skončíš ukrutnou smrtí těch, kdo byli zabiti v hlubině moří. Či řekneš před svými vrahy: `Jsem bůh'? Jsi člověk, a žádný bůh, v moci těch, kdo tě zabijí. Rukou cizinců zemřeš smrtí neobřezanců, neboť já jsem tak řekl" - praví Pán, Hospodin.Text žalmu:
Dt 32,26-27ab.27cd-28.30.35cd-36ab

Odp.: Já usmrcuji a já oživuji.
Řekl jsem: "Jako prach bych je rozprášil,
- památku na ně bych vyhladil mezi lidmi,
- kdybych se nebál drzosti nepřátel,
- kdyby mnou nezhrdali jejich protivníci.
Odp. Ať neříkají: Naše moc zvítězila,
- nebyl to Hospodin, který učinil to všechno!
- Vždyť je to lid zbavený rozumu,
- není prozíravý.
Odp.
Jak by mohl jeden pronásledovat tisíc,
- jak by mohli dva zahnat deset tisíc,
- kdyby je neprodala jejich Skála
- a Hospodin je neopustil?
Odp.
Blízký je den jejich zkázy,
- rychle přijde osud jim stanovený,
- neboť Hospodin se ujme práva svého lidu,
- smiluje se nad svými služebníky.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 19,23-30

Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království.
I zde jde o Boží království, přicházející již do našich pozemských vztahů. Spása je pro všechny, ale s bohatými (tj. s těmi, kteří lpí na tom, co jim patří) to má Bůh těžší - musí je na cestě následování nejprve učinit chudými. Radikální opuštění všeho nejen vše usnadní, ale také se bohatě vyplatí. Není se čeho bát!

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Amen, pravím vám: Bohatý jen těžko vejde do nebeského království. Znovu vám říkám: Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království." Když to učedníci uslyšeli, velmi užasli a řekli: "Kdo tedy může být spasen?" Ježíš na ně pohlédl a řekl jim: "U lidí je to nemožné, u Boha však je možné všechno." Nato mu řekl Petr: "My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou. Co tedy budeme mít?" Ježíš jim odpověděl: "Amen, pravím vám: Až Syn člověka zasedne na svůj slavný trůn při obnovení (světa), usednete také vy, kteří jste mě následovali, na dvanáct trůnů jako soudci dvanácti izraelských kmenů. A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole kvůli mně, dostane stokrát víc a za podíl bude mít život věčný. A tak mnozí první budou posledními a poslední prvními."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015