Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 23. května 2024, 14:22


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 13. srpna, 2022
Svátek má:  Alena

Liturgický svátek:  Památka sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 19. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       červená)
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Ez 18,1-10.13b.30-32
Žl 51,12-13.14-15.18-19
-
Mt 19,13-15

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 13. srpna, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 19. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Ez 18,1-10.13b.30-32

Každého z vás budu soudit podle jeho chování.
Uspořádání naší západní civilizace je založeno na osobní odpovědnosti každého jednotlivce. Myšlení starých Izraelitů bylo původně ovlivněno zásadou kolektivní odpovědnosti: "Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají mé příkazy" (Ex 20,5.6). Ezechiel však poznává, že syn násilník a vražedník si nemůže přisvojovat zásluhy svého spravedlivého otce. Podobně naopak izraelský lid může opustit nepravosti svých otců a své vlastní: "Obraťte se a budete žít!" (v. 32).

Čtení z proroka Ezechiela.
Hospodin mě oslovil: "Co je vám, že stále opakujete o izraelské zemi toto přísloví? `Otcové jedli nezralé hrozny a synům z toho trnou zuby.' Jako že jsem živ - praví Pán, Hospodin - nebude už nikdo v Izraeli, kdo by toto přísloví opakoval. Hle, mně náleží všichni: život otce jako život syna. Zemře ten, kdo zhřeší! Jestliže je někdo spravedlivý, jedná podle spravedlnosti a práva, nejí maso s krví, neobrací své oči k modlám Izraelova domu, neposkvrní manželku svého bližního, nepřistoupí k ženě v době jejího krvácení, nikoho neutlačuje, vrátí dlužníkovi zástavu, nic nebere násilně, svůj chléb dává lačnému, obléká nahého, nebude lichvářsky půjčovat, nebude brát úrok, nebude podporovat nic zlého, bude-li každého soudit podle pravdy, následovat mé příkazy, bude-li zachovávat mé zákony a plnit je - ten je spravedlivý a jistě bude živ - praví Pán, Hospodin. Zplodí-li pak syna násilníka a vražedníka, který se dopouští některých z těchto věcí, ten (syn) jistě zemře! Sám bude příčinou své smrti. Proto každého z vás budu soudit podle jeho chování, izraelský dome - praví Pán, Hospodin. Přestaňte a odvraťte se od všech svých nepravostí, abyste se neobtížili vinou! Oprosťte se tedy od všech svých nevěrností, jichž jste se dopustili vůči mně, a utvořte si nové srdce a nového ducha. Proč byste chtěli zemřít, izraelský dome? Vždyť nemám zálibu ve smrti toho, který má umřít - praví Pán, Hospodin. Obraťte se, a budete žít!"Text žalmu:
Žl 51,12-13.14-15.18-19

Odp.: Stvoř mi čisté srdce, Bože!
Stvoř mi čisté srdce, Bože!
- Obnov ve mně ducha vytrvalosti.
- Neodvrhuj mě od své tváře
- a neodnímej mi svého svatého ducha.
Odp.
Vrať mi radost ze své ochrany
- a posilni mou velkodušnost.
- Bezbožné budu učit tvým cestám
- a hříšníci se budou obracet k tobě.
Odp.
Vždyť nemáš zálibu v oběti,
- kdybych věnoval žertvu, nebyla by ti milá.
- Mou obětí, Bože, je zkroušený duch,
- zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš!
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 19,13-15

Nechte děti a nebraňte jim přijít ke mně; neboť takovým patří nebeské království.
Křesťanská obec je zde přímo vyzvána: Nebuďte ve své dospělosti mrzoutsky důležití, abyste z nebeského království a ze svého společenství lásky nevylučovali ty, kteří jím jsou nejobdarovatelnější tím, že se nespoléhají na vlastní výkon, ale jsou zcela odkázáni na vaši - a Boží - lásku.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
K Ježíšovi přinášeli děti, aby na ně vložil ruce a pomodlil se. Ale učedníci jim to zakazovali. Ježíš jim řekl: "Nechte děti a nebraňte jim přijít ke mně, neboť takovým patří nebeské království." Vložil na ně ruce a ubíral se dál.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015