Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 18. května 2024, 18:05


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervence 2022
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 14. července, 2022
Svátek má:  Karolína

Liturgický svátek:  Památka bl. Hroznaty, mučedníka (v plzeňské diecézi Svátek hlavního patrona diecéze); Sv. Kamila de Lellis, kněze [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 15. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       červená)
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Iz 26,7-9.12.16-19
Žl 102,13-14ab+15.16-18.19-21
-
Mt 11,28-30

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 14. července, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 15. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka bl. Hroznaty, mučedníka (v plzeňské diecézi Svátek hlavního patrona diecéze); Sv. Kamila de Lellis, kněze [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Iz 26,7-9.12.16-19

Vzbuďte se a zajásehte, obyvatelé prachu.
Chápání starozákonních proroků jako jakýchsi "věštců", předpovídajících budoucí události, je příliš zúžené. V prorockých knihách nacházíme mnoho literárních žánrů. Zde například modlitbu, kterou by bylo možno zařadit mezi žalmy. Na Hospodina se toužebně obracejí ti, kteří čekají jeho soudy a rozsudky; ti, kteří zakusili Hospodinův trest, avšak mají k němu stále důvěru. Závěr modlitby je již ovlivněn vírou ve zmrtvýchvstání. Svědčil by tedy snad o pozdější době, než žil prorok Izaiáš.

Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Stezka spravedlivého je přímá, spravedlivému rovnáš cestu. Ano, čekáme na tebe, jak budeš soudit, Hospodine, tvé jméno a vzpomínka na tebe jsou touhou duše. Svou duší po tobě toužím v noci, ale i v duchu tě hledám svým srdcem. Až zazáří tvé rozsudky na zemi, naučí se spravedlnosti obyvatelé světa. Hospodine, uděl nám pokoj, neboť i všechny naše skutky jsou tvým dílem. Hospodine, v úzkosti tě hledali, mumlali zaříkání, když je (stíhal) tvůj trest. Jako těhotná žena, když se blíží k porodu, svíjí se a v bolestech křičí, tak jsme byli před tebou, Hospodine. Počali jsme a jako k porodu jsme pracovali, a porodili jsme vítr; nepřinesli jsme zemi spásu, nenarodili se obyvatelé pro svět. Ožijí tvoji mrtví, moji pobití vstanou. Vzbuďte se a zajásejte, obyvatelé prachu. Tvá rosa je rosou světla, země zrodí stíny.Text žalmu:
Žl 102,13-14ab+15.16-18.19-21

Odp.: Hospodin popatřil z nebe na zem.
Ty, Hospodine, trváš navěky
- a tvé jméno po všechna pokolení.
- Povstaň a smiluj se nad Siónem,
- neboť je čas, aby ses nad ním slitoval.
- Vždyť tvoji služebníci milují jeho kameny,
- litují jeho rozvalin.
Odp.
Pohané budou ctít tvé jméno, Hospodine,
- a všichni králové země tvou slávu,
- až Hospodin znovu zbuduje Sión,
- až se objeví ve své slávě.
- Skloní se k modlitbě opuštěných
- a nepohrdne jejich prosbou.
Odp.
Kéž je to zapsáno pro příští pokolení,
- aby budoucí národ chválil Hospodina.
- Neboť Hospodin shlédl ze své vznešené svatyně,
- popatřil z nebe na zem,
- aby slyšel nářek zajatců,
- aby vysvobodil odsouzené k smrti.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 11,28-30

Jsem tichý a pokorný srdcem.
Protože toto o sobě může Ježíš tvrdit, jeho "jho" (tj. výklad Tóry - Zákona - na rozdíl od výkladu farizeů) nejen netlačí a netíží, ale dává i odpočinek. Ve struktuře textu lze znovu objevit základní princip: Nejprve je třeba se nechat obdarovat, teprve pak je možné následovat.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš se ujal slova a řekl: "Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015