Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 20. června 2024, 03:58


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervence 2021
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 6. července, 2021
Svátek má:  Den upálení Mistra Jana Husa

Liturgický svátek:  Památka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 14. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Gn 32,23-33
Žl 17,1.2-3.6-7.8+15
-
Mt 9,32-38

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 6. července, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 14. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice [Nezávazná památka]




Text 1.čtení:
Gn 32,23-33

Budeš se jmenovat Izrael (Boží bojovník), neboť jsi bojoval s Bohem i s muži a zvítězil jsi.
Církevní otcové viděli v souboji u Jaboku největší duchovní zkoušku Jakuba. Tak jako Abrahám vede Izáka k oběti na hoře Morija, zápasí Jakub v temnotě noci s Bohem. Jakub musí bojovat stejně jako každý z nás na své duchovní cestě. V životě přichází temnota spojená s obtížemi, pokušením, nejistotou, utrpením. Ten, kdo se pustí do boje, obdrží požehnání.

Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Jakub vstal v noci, vzal své dvě ženy a dvě služebnice a jedenáct synů a přebrodil se přes Jabok. Vzal je a převedl přes potok a přepravil celý svůj majetek. Jakub zůstal sám. Tu s ním kdosi zápasil až do východu jitřenky. Ten, když viděl, že Jakuba nepřemůže, poranil mu jeho kyčelní kloub, takže se mu kyčelní kloub vymkl, když s ním zápasil. (Neznámý) řekl: "Pusť mě, vždyť už vychází jitřenka!" (Jakub) odpověděl: "Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš." (Neznámý) se zeptal: "Jaké je tvé jméno?" Odpověděl: "Jakub." (Ten) řekl: "Už se nebudeš jmenovat Jakub, ale Izrael (Boží bojovník), neboť jsi bojoval s Bohem i s muži a zvítězil jsi." Jakub se ho rovněž zeptal: "Oznam také ty mně své jméno." Odpověděl: "Proč se ptáš na mé jméno?" - a požehnal mu tam. Jakub nazval jméno toho místa Penuel (Boží tvář). (Řekl) totiž: "Viděl jsem Boha tváří v tvář, a zachránil jsem si život." Zatímco mu vyšlo slunce, míjel Penuel a kulhal ochromen v kyčli. Proto synové Izraele až dodnes nejedí šlachu, která je na kyčelním kloubu, neboť (anděl) poranil Jakubův kyčelní kloub a jeho šlachu.



Text žalmu:
Žl 17,1.2-3.6-7.8+15

Odp.: Ve spravedlnosti uzřím, Bože, tvou tvář.
Slyš, Hospodine, spravedlivou žádost,
- všimni si mého nářku,
- popřej sluchu mé modlitbě z bezelstných rtů!
Odp.
Ty sám posuď mou spravedlnost,
- tvé oči vidí, co je správné.
- Jestliže zkoušíš mé srdce, zkoumáš mě v noci, tříbíš mě ohněm,
- nenalezneš na mně nepravosti.
Odp.
Volám k tobě, protože mě vyslyšíš, Bože,
- popřej mi sluchu, slyš mé slovo!
- Ukaž mi svou zvláštní milost
- ty, který zachraňuješ před odpůrci všechny, kdo se utíkají k tvé pravici.
Odp.
Opatruj mě jako zřítelnici oka,
- do stínu svých perutí mě ukryj.
- Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář,
- až procitnu, nasytím se pohledem na tebe.
Odp.



Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 9,32-38

Žeň je sice hojná, ale dělníků málo.
Takto je uzavřen jakýsi souhrn Ježíšovy služby a jeho zvěstování Božího království: Ježíšův pohled plný lítosti plodí výzvu k prosebné modlitbě za služebníky a udává základní tón celé 10. kapitoly (řeč o formaci služebníků).

Slova svatého evangelia podle Matouše.
K Ježíšovi přivedli němého člověka, posedlého zlým duchem. Jakmile byl zlý duch vyhnán, němý začal mluvit. Lidé nad tím žasli a říkali: "Něco takového se dosud v izraelském národě nestalo!" Ale farizeové tvrdili: "Zlé duchy vyhání s pomocí vládce zlých duchů." Ježíš pak obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách, hlásal radostnou zvěst o (Božím) království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tu řekl svým učedníkům: "Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň."



Doplňující text:




Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015