Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Úterý, 21. května 2024, 21:58


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervence 2021
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 26. července, 2021
Svátek má:  Anna

Liturgický svátek:  Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 17. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Ex 32,15-24.30-34
Žl 106,19-20.21-22.23
-
Mt 13,31-35

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 26. července, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 17. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Ex 32,15-24.30-34

Tento lid se dopustil velikého hříchu, udělali si ze zlata boha.
Poté co Mojžíš sestoupil z hory do tábora a uviděl tele i tance, roztříští desky Zákona. Desky obsahovaly body Zákona a byly napsány na svědectví. Zničené desky představují rozbití smlouvy, kterou lid ruší svým modlářstvím. Mojžíš pak nechá tele rozemlít a smíchané s vodou ho dá Izraelitům vypít. Obrazně tak naznačil, že hřích je prostoupil až do nejnepatrnějších koutů jejich bytí.

Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Mojžíš sestupoval s hory, v rukou dvě desky svědectví, desky psané po obou stranách, na jedné i na druhé straně. A ty desky byly dílo Boží, a to písmo bylo písmo Boží, vyryté na deskách. Tu Jozue slyšel, jak lid hlučí, a řekl Mojžíšovi: "V táboře je válečný ryk." Ale on odpověděl: "To nejsou zpěvy vítězů, to nejsou žalozpěvy poražených, já slyším zpěvy dvou sborů." Když se Mojžíš přiblížil k táboru a uviděl tele i tance, vzplanul hněvem, odhodil desky z rukou a pod tou horou je roztřískal. Potom vzal tele, které udělali, a spálil ho v ohni, rozemlel na prach, nasypal na vodu a dal pít synům Izraele. Árónovi Mojžíš řekl: "Co ti udělal tento lid, žes na něj uvalil tak veliký hřích?" Árón odpověděl: "Ať můj pán neplane tolik hněvem! Ty víš, že tento lid je nakloněný ke zlému. Řekli mi: `Udělej nám Boha, který by šel před námi, neboť nevíme, co se stalo s tím Mojžíšem, s tím člověkem, který nás vyvedl z egyptské země.' Řekl jsem jim: `Kdo má zlato, ať se ho zbaví a donese mně!' Já jsem to hodil do ohně a vyšlo toto tele." Když nastal příští den, řekl Mojžíš lidu: "Dopustili jste se velikého hříchu. Nyní ale vystoupím k Hospodinu, snad ho usmířím za váš hřích." Mojžíš se vrátil k Hospodinu a řekl: "Ach, tento lid se dopustil velikého hříchu, udělali si ze zlata boha. Můžeš ještě smazat jejich hřích? Jestliže ne, vymaž mě ze své knihy, kterou píšeš!" Hospodin řekl Mojžíšovi: "Toho, kdo hřešil proti mně, vymažu ze své knihy. Nyní však jdi a veď ten lid, kam jsem ti řekl. Hle, půjde před tebou můj anděl. A až přijde den trestu, potrestám je za jejich hřích!"Text žalmu:
Žl 106,19-20.21-22.23

Odp.: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý.
Nebo: Aleluja. Zhotovili si tele u Chorebu
- a klaněli se modle ulité z kovu.
- Zaměnili tak svoji Slávu
- za sochu býka, který požírá trávu.
Odp.
Zapomněli na Boha, který je zachránil,
- který v Egyptě vykonal divy,
- zázraky v Chámově zemi,
- úžasné skutky u Rudého moře.
Odp.
Rozhodl se, že je zničí,
- kdyby se Mojžíš, jeho vyvolený, u něho nepřimlouval,
- aby odvrátil hněv, jímž je chtěl zhubit.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 13,31-35

Hořčičné zrno vyroste a stane se z něho keř, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích.
Obě dnešní podobenství Matouš zřejmě uvádí proto, aby vyjádřil důvod, proč si můžeme dovolit nechat spolu s dobrým semenem růst i plevel: Nebeské království není ve svém růstu závislé na našich silách, nýbrž na naší ochotě nechat je z malých, skrytých počátků růst mezi námi a skrze nás podle jeho vlastních zákonů.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš předložil zástupům další podobenství: "Nebeské království je jako hořčičné zrno, které člověk vzal a zasel na svém poli. Je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní zahradní rostliny a stane se z něho keř, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích." Pověděl jim jiné podobenství: "Nebeské království je jako kvas, který vzala žena a zadělala ho do tří měřic mouky, až se všechno prokvasilo." To všechno mluvil Ježíš k zástupům v podobenstvích a bez podobenství k nim vůbec nemluvil. Tak se mělo naplnit, co řekl prorok: `Otevřu ústa v podobenstvích, vypovím, co bylo skryté od založení světa.'Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015