Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Úterý, 16. dubna 2024, 15:34


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervence 2021
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Středa, 14. července, 2021
Svátek má:  Karolína

Liturgický svátek:  Památka bl. Hroznaty, mučedníka (v plzeňské diecézi Svátek hlavního patrona diecéze); Sv. Kamila de Lellis, kněze [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 15. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       červená)
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Ex 3,1-6.9-12
Žl 103,1-2.3-4 6-7
-
Mt 11,25-27

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Středa, 14. července, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 15. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka bl. Hroznaty, mučedníka (v plzeňské diecézi Svátek hlavního patrona diecéze); Sv. Kamila de Lellis, kněze [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Ex 3,1-6.9-12

Hospodin se zjevil v plameni ohně, který šlehal ze středu keře.
Mojžíš jako jeden z proroků přijímá Boží slovo a je pověřen přinést ho Izraelitům. Toto slovo je zprávou o jejich vysvobození. Bůh se zjevuje Mojžíšovi uprostřed keře jako živý plamen. Je to plamen, který nic nestráví, poněvadž nepotřebuje být živen. Bůh není jakousi neživou vesmírnou energií, ale živou osobou, která se zcela dobrovolně o člověka stará a vyvádí ho z otroctví hříchu.

Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Mojžíš pásl stádo svého tchána Jithra, midjanského kněze. Když (jednou) vyhnal stádo za step, přišel k Boží hoře Chorebu. Tu se mu zjevil Hospodinův anděl v plameni ohně, který (šlehal) ze středu keře. Díval se, a hle - keř hořel plamenem, ale neshořel. Mojžíš si řekl: "Půjdu se podívat na ten zvláštní zjev, proč keř neshoří." Když Hospodin viděl, že se přichází podívat, zavolal ze středu keře: "Mojžíši, Mojžíši!" A on odpověděl: "Tady jsem!" (Bůh) řekl: "Nepřibližuj se sem, zuj opánky ze svých nohou, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá." A pokračoval: "Já jsem Bůh tvého otce, já jsem Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův!" Mojžíš zahalil svou tvář, neboť se bál pohlédnout na Boha. Ten mu řekl: "Křik synů Izraele pronikl ke mně, viděl jsem útlak, kterým je Egypťané utiskují. Jdi tedy, já tě posílám k faraónovi, abys můj lid, syny Izraele, vyvedl z Egypta." Mojžíš pravil Bohu: "Kdo jsem já, abych šel k faraónovi a vyvedl syny Izraele z Egypta?" (Bůh) Mojžíšovi odpověděl: "Já budu s tebou a to ti bude znamením, že tě posílám: Až vyvedeš lid z Egypta, budete se klanět Bohu na této hoře."Text žalmu:
Žl 103,1-2.3-4 6-7

Odp.: Hospodin je milosrdný a milostivý.
Veleb, duše má, Hospodina,
- vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno!
- Veleb, duše má, Hospodina
- a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!
Odp.
On odpouští všechny tvé viny,
- on léčí všechny tvé neduhy.
- On vykupuje tvůj život ze záhuby,
- on tě věnčí láskou a slitováním.
Odp.
Hospodin koná spravedlivé skutky,
- zjednává právo všem utlačeným.
- Oznámil své plány Mojžíšovi,
- izraelským synům své skutky.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 11,25-27

Skryl jsi tyto věci před moudrými a odhalil jsi je maličkým.
Znovu a znovu Ježíš naráží na nepochopení, a to především u vzdělaných znalců Zákona. Jeho poselství přijímali především lidé již zcela odkázaní na druhé - a tím i na Boha. Jejich otevřenost je důvodem pro Ježíšův chvalozpěv na Otce, ke kterému má on a právě on svůj jedinečný a neopakovatelný vztah synovství.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš se ujal slova a řekl: "Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo nezná Syna, jenom Otec, ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a ten, komu to chce Syn zjevit."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015