Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 24. července 2024, 22:56


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2023
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 1. září, 2023
Svátek má:  Linda

Liturgický svátek:  Sv. Jiljí
Liturgické období:  Mezidobí, 21. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Sol 4,1-8
Žl 97,1+2b.5-6.10.11-12
-
Mt 25,1-13

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 1. září, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 21. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Jiljí
Text 1.čtení:
1 Sol 4,1-8

To je vůle Boží: vaše posvěcení!
Život křesťana se liší od života pohanů. Proto se již prvotní katecheze nemohly vyhnout tématu čistoty, které tento rozdíl činí obzvlášť patrný. Posvěcení člověka vyžaduje zříci se toho, co je hříšné a co poskvrňuje. Tělo už nesmíme chápat jen jako objekt žádosti a rozkoše, ale zejména jako chrám Ducha svatého (srov. 1 Kor 3,16-17). Nařízení o čistotě platí stejně pro svobodného, tak pro toho, kdo žije v manželství.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Soluňanům.
Bratři, prosíme vás a napomínáme v Pánu Ježíši: jak jste se od nás naučili, že máte žít, abyste se líbili Bohu, a jak i žijete, tak ať v tom vynikáte ještě více. Víte přece, které příkazy jsme vám dali z (moci) Pána Ježíše. Neboť to je vůle Boží: vaše posvěcení! Zdržujte se smilství; naučte se každý držet svoje tělo ve svaté kázni a počestnosti, ne ve chtivé žádostivosti jako pohané, kteří neznají Boha. Nikdo ať v té věci nezkracuje a nepodvádí svého bratra, protože Pán to všechno přísně trestá, jak jsme vám to už dříve pověděli a důrazně připomněli. Bůh nás přece nepovolal k nečistotě, ale k posvěcení! Proto, když tím (příkazem) někdo pohrdá, nepohrdá člověkem, ale Bohem, který vám dává svého svatého Ducha.Text žalmu:
Žl 97,1+2b.5-6.10.11-12

Odp.: Radujte se, spravedliví, v Hospodinu!
Hospodin kraluje, ať zajásá země,
- ať se radují četné ostrovy!
- Spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu.
Odp.
Jako vosk se taví hory před Hospodinem,
- před vladařem celé země.
- Nebesa hlásají jeho spravedlnost
- a všechny národy vidí jeho slávu.
Odp.
Hospodin miluje ty, kdo nenávidí zlo,
- chrání život svých svatých,
- z ruky bezbožníků je vytrhuje.
Odp.
Světlo vychází spravedlivému
- a lidem upřímného srdce radost.
- Radujte se, spravedliví, v Hospodinu
- a oslavujte jeho svaté jméno!
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 25,1-13

Ženich je tady, jděte mu naproti!
K osobnímu setkání s Kristem (ženichem) tváří v tvář má být člověk připraven každým okamžikem. Být bdělý zde neznamená být neúnavný, ale vážně počítat s tím, že nebeské království má ještě budoucí dovršení v druhém Kristově příchodu. To má učedníky povzbudit ke zpřítomňování Božího království ve vlastním okolí i ve chvílích, kdy se zdá být nepřítomné.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: "Nebeské království je podobné deseti pannám, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých. Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou olej, prozíravé si však vzaly s lampami také do nádobek olej. Když ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat a usnuly. Uprostřed noci se strhl křik: `Ženich je tady! Jděte mu naproti!' Tu všechny ty panny vstaly a začaly si upravovat lampy. Pošetilé prosily prozíravé: `Dejte nám trochu oleje, lampy nám dohasínají.' Ale prozíravé odpověděly: `Nemůžeme, nestačilo by pak ani nám, ani vám, dojděte si raději k prodavačům a kupte si.' Jakmile však odešly nakoupit, přišel ženich a ty připravené vešly s ním na svatbu a dveře se zavřely. Později přišly i ostatní panny a volaly: `Pane, pane, otevři nám!' On však odpověděl: `Amen, pravím vám: Neznám vás.' Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015