Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 24. července 2024, 03:54


Následující měsíc » « Předchozí měsícříjna 2022
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: říjen 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 16. října, 2022
Svátek má:  Havel

Liturgický svátek:  Památka sv. Hedviky, řeholnice; sv. Markéty Marie Alacoque, panny [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 29. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       bílá)
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Ex 17,8-13
Žl 121,1-2.3-4.5-6.7-8
2 Tim 3,14 - 4,2
Lk 18,1-8

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 16. října, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 29. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka sv. Hedviky, řeholnice; sv. Markéty Marie Alacoque, panny [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Ex 17,8-13

Když Mojžíš měl zdvižené ruce, vítězili Izraelité.
Vítězil tedy Bůh nad Amalekem, bojujícím proti vyvolenému národu a symbolizujícím všechny krále světa. Nad ně je Hospodin povýšen, a proto vítězí ti, kdo mu patří a kdo mu důvěřují.

Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Amalečané přitáhli a bojovali s Izraelem v Refidim. Mojžíš řekl Jozuovi: "Vyber si muže a zítra vyjdi bojovat s Amalečany, já se zatím postavím na vrchol pahorku s Boží holí v ruce." Jozue vykonal, co mu rozkázal Mojžíš, a bojoval s Amalečany. Mojžíš, Árón a Chur však vystoupili na vrchol pahorku. Když Mojžíš měl zdvižené ruce, vítězili Izraelité. Když ruce spouštěl, vítězili Amalečané. Ruce Mojžíšovy se však unavily; vzali tedy kámen, položili pod něho a on se na něj posadil. Árón a Chur podpírali jeho ruce, každý z jedné strany, takže jeho ruce zůstaly pevné až do západu slunce. Jozue porazil ostřím meče Amalečany a jejich válečné sbory.Text žalmu:
Žl 121,1-2.3-4.5-6.7-8

Odp.: Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.
Zvedám své oči k horám.
- Odkud mi přijde pomoc?
- Pomoc mi přijde od Hospodina,
- který učinil nebe i zemi.
Odp.
Nedopustí, aby se tvá noha zvrtla,
- nebude dřímat tvůj strážce.
- Ano, nebude dřímat a spát
- Izraelův strážce.
Odp.
Hospodin tě střeží,
- Hospodin je tvým ochráncem po tvé pravici.
- Za dne ti slunce neublíží,
- ani měsíc v noci.
Odp.
Hospodin tě bude střežit ode všeho zlého,
- střežit bude tvou duši.
- Hospodin bude střežit tvůj odchod i příchod
- nyní i navěky.
Odp.Text 2.čtení:
2 Tim 3,14 - 4,2

Boží člověk ať je důkladně vyzbrojený pro každé dobré dílo.
Čerpání moudrosti ze slova Božího a důsledné plnění úkolu toto slovo hlásat je zásadní výzbrojí Timoteje i každého, kdo nese v životě podobný úkol. Boží slovo má co říci v každé oblasti a situaci života.

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Milovaný! Drž se toho, čemu ses naučil a co jsi přijal jako jisté. Víš přece, od koho ses tomu naučil! Od dětství znáš svatá Písma; ta tě mohou naučit moudrosti, (abys dosáhl) spásy vírou v Krista Ježíše. Všechno, co je v nich napsáno, je vdechnuto Bohem a hodí se k poučování, k usvědčování, k napravování a k výchově ve spravedlnosti. Tak je potom Boží člověk dokonalý, důkladně vyzbrojený pro každé dobré dílo. Zapřísahám tě před Bohem a před Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, (zapřisahám tě) při jeho slavném příchodu a království: Hlásej slovo! Přicházej s ním ať je to vhod či nevhod, usvědčuj, zakazuj, povzbuzuj s všestrannou trpělivostí a znalostí nauky.Text evangelia:
Lk 18,1-8

Bůh se zastane svých vyvolených, kteří k němu volají.
V podobenství jsou vedle sebe postaveny dvě kontrastní, zcela odlišné osoby: člověk (soudce) a Bůh. Soudce je třeba obtěžovat a umluvit. Boha ne, ten se zastane rychle. Bůh od člověka neočekává mnohomluvnost, ale víru.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš vypravoval svým učedníkům podobenství, že je třeba stále se modlit a neochabovat: "V jednom městě byl soudce, Boha se nebál a na lidi nedal. Byla v tom městě i vdova, chodila k němu a říkala: `Zastaň se mě proti mému odpůrci!' Ae on dlouhou dobu nechtěl. Potom si však řekl: `I když se Boha nebojím a na lidi nedám, přece se té vdovy zastanu, protože mě obtěžuje; jinak sem bude ustavičně chodit a mě trápit.'" A Pán řekl: "Slyšte, co říká ten nespravedlivý soudce! A Bůh by se nezastal svých vyvolených, kteří k němu volají ve dne v noci, a nechal by je dlouho čekat? Říkám vám, že se jich rychle zastane! Ale nalezne Syn člověka na zemi víru, až přijde?"Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015