Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 20. dubna 2024, 19:16


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervence 2023
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 25. července, 2023
Svátek má:  Jakub

Liturgický svátek:  Svátek sv. Jakuba, apoštola [Svátek]
Liturgické období:  Mezidobí, 16. týden v mezidobí
Liturgická barva:       červená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

2 Kor 4,7-15
Žl 126,1-2ab.2cd-3.4-5.6
-
Mt 20,20-28

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V den svátku se zobrazují ve všední dny vlastní texty, v neděli texty platné pro neděli.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 25. července, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 16. týden v mezidobí
Liturgická barva:  červená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Svátek sv. Jakuba, apoštola [Svátek]
Text 1.čtení:
2 Kor 4,7-15

Stále prožíváme na svémtěle Ježíšovo umírání.
Svatý Pavel popisuje tvrdý život apoštolů (jsou trápení, bezradní, pronásledovaní, srážení k zemi ...). Je to nejvelkolepější litanie, jakou lze vyprávět o lidech, kteří dali všechno pro své poslání, žijí a umírají pro ideál, v čase i mimo čas, jako průzrační svědkové Pánovy velikonoční epopeje.

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Poklad (víry) máme v nádobě hliněné. To proto, aby se ta nesmírná moc připisovala Bohu, a ne nám. Ze všech stran se na nás valí trápení, ale nesoužíme se. Býváme bezradní, ale ne zoufalí. Býváme pronásledováni, ale ne opuštěni. Býváme sráženi k zemi, ale ne zničeni. Stále prožíváme na svém těle Ježíšovo umírání, aby i Ježíšův život byl patrný na našem těle. Tak jsme my zaživa stále vydáváni na smrt pro Ježíše, aby i Ježíšův život byl patrný na našem smrtelném těle. A tak v nás pracuje smrt, ale ve vás život. Protože máme téhož ducha víry, jak je řečeno v Písmu: 'Uvěřil jsem, a proto jsem mluvil', věříme i my, a proto také mluvíme. Vždyť víme, že ten, který vzkřísil Pána Ježíše, vzkřísí s Ježíšem i nás a společně s vámi nás postaví před něho. Všecko se to přece děje pro vás: čím více se totiž rozmnoží milost, tím větší počet lidí bude potom projevovat vděčnost k Boží oslavě.Text žalmu:
Žl 126,1-2ab.2cd-3.4-5.6

Odp.: Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem.
Když Hospodin přiváděl siónské zajatce,
- byli jsme jako ve snách.
- Tehdy byla naše ústa plná smíchu
- a náš jazyk plný jásotu.
Odp.
Tehdy se říkalo mezi pohany:
- "Velkou věc s nimi udělal Hospodin!"
- Ano, velkou věc s námi udělal Hospodin,
- naplnila nás radost.
Odp.
Hospodine, změň náš osud,
- jako se mění údolí na jihu země.
- Kdo sejí v slzách,
- žnout budou s jásotem.
Odp.
Vycházejí s pláčem,
- když nesou semeno k setí:
- přijdou však s jásotem
- a přinesou své snopy.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 20,20-28

Můj kalich budete pít.
Matka Jakuba a Jana je ctižádostivá žena a míří vysoko v nárocích, které si činí pro své syny ve dnech slávy. Ale Ježíš odpoví, že v tomto světě není místo pro slávu. Zde se musí vypít do dna jen kalich utrpení. "Hleďte," říká svatý Jan Zlatoústý, "jak je Ježíš kárá a jak s nimi jedná ... Skutečně, Jakub bude po letnicích tak horlivý, dospěje k tak vysoké ctnosti, že bude pokládán za zralého pro okamžité mučednictví" (Homilie na Matoušovo evangelium, 65).

Slova svatého evangelia podle Matouše.
K Ježíšovi přistoupila matka Zebedeových synů se svými syny a padla mu k nohám, aby ho o něco požádala. Zeptal se jí: "Co si přeješ?" Odpověděla mu: "Poruč, aby tito dva moji synové zasedli jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici v tvém království." Ježíš na to řekl: "Nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já budu pít?" Odpověděli: "Můžeme." Řekl jim: "Můj kalich sice pít budete, ale udělovat místa po mé pravici a levici není má věc, ta místa patří těm, kterým jsou připravena od mého Otce." Když to uslyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na ty dva bratry. Ježíš si je však zavolal a řekl: "Víte, že panovníci tvrdě vládnou nad národy a velmoži jim dávají cítit svou moc. Mezi vámi však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je vaším otrokem. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny."Doplňující text:
Sv. Jakuba, apoštola - Svátek.
Je často uváděn spolu se svým bratrem, apoštolem Janem.Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015