Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 20. června 2024, 04:54


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervence 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Středa, 31. července, 2024
Svátek má:  Ignác

Liturgický svátek:  Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 17. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Jer 15,10.16-21
Žl 59,2-3.4-5a.10-11.17.18
-
Mt 13,44-46

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Středa, 31. července, 2024

Liturgické období:  Mezidobí, 17. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Jer 15,10.16-21

Proč je má bolest trvalá? - Vrátíš-li se ke mně, nechám tě u sebe.
Snad jen nářek spravedlivého a zkoušeného Joba lze v Bibli srovnat s bolestí Jeremiáše, kterou pociťuje při pohledu na svoji prorockou službu. Jedná se o dobu vlády bezbožného krále Jojakima (608-598 př. Kr.). Jeremiáš se cítí vydán všanc všem svým nepřátelům beze vší lidské útěchy a přátelských osobních svazků. Všichni jej považují za proroka neštěstí. Ve své bolesti se obrací s hořkými žalobami proti samotnému Bohu. Dostává se mu vstřícné odpovědi. Nejprve je vyzván, aby vytrval, a poté je ujištěn slibem i útěchou: Já jsem s tebou.

Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Běda mně, má matko, že jsi mě porodila, abych se hádal a přel s celým světem! Nepůjčil jsem ani mně nikdo nepůjčil, a přece mi všichni zlořečí. Když se nalezla tvá slova, byla mi pokrmem; tvé slovo se mi stalo radostí a potěšením srdce, protože mám tvé jméno, Hospodine, Bože zástupů! Neseděl jsem vesele v kruhu smějících se, tvou rukou veden v samotě sedím, neboť jsi mě naplnil hněvem. Proč je má bolest trvalá, má rána beznadějná, nechce se zhojit? Budeš mi jako klamavý potok, voda, na kterou není spolehnutí? Proto tak pravil Hospodin: "Vrátíš-li se ke mně, nechám tě u sebe a zase mi budeš sloužit; oddělíš-li vzácné od braku, budeš zase mými ústy; oni se budou obracet k tobě, ale ty se nebudeš obracet k nim. Učiním z tebe tomuto lidu nepřístupnou bronzovou zeď. Když budou bojovat proti tobě, nic nezmohou, neboť já jsem s tebou, abych ti pomohl, abych tě vysvobodil - praví Hospodin. Vysvobodím tě z ruky zločinců, vytrhnu tě z dlaně násilníků."Text žalmu:
Žl 59,2-3.4-5a.10-11.17.18

Odp.: Bůh je mé útočiště, když je mi úzko.
Vysvoboď mě od mých nepřátel, můj Bože,
- před mými protivníky mě ochraň!
- Vysvoboď mě od těch, kdo páchají nepravost,
- z moci vrahů mě vyprosť!
Odp.
Neboť hle, ukládají mi o život,
- napadají mě mocní.
- Jsem bez viny a bez hříchu, Hospodine,
- nic jsem nezavinil, a přece vyrážejí a útočí.
Odp.
Má sílo, k tobě vzhlížím,
- neboť ty, Bože, jsi mé útočiště,
- můj Bůh, má láska!
- Kéž mně Bůh pomůže,
- ať mi dá popást se pohledem na mé nepřátele!
Odp.
Budu opěvovat tvoji moc,
- zrána jásat nad tvou přízní,
- neboť ses osvědčil jako mé útočiště,
- jako úkryt, když je mi úzko.
Odp.
Má sílo, tobě budu zpívat,
- bože, tys mé útočiště,
- můj bůh, má láska!
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 13,44-46

Prodá všechno, co má, a to pole koupí.
Pro nebeské království se nestačí rozhodnout jen ze strachu před "pláčem a skřípěním zubů" (Mt 13,42). Je třeba v něm vidět něco ohromně cenného a úchvatného, za co stojí s radostí (!) dát celý svůj život. Nemusíme však čekat, až náhodou najdeme poklad království. Máme jej také hledat jako obchodník vzácnou perlu.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl zástupům: "Nebeské království je podobné pokladu ukrytému v poli. Když ho člověk najde, zakryje ho a s radostí nad ním jde, prodá všechno, co má, a to pole koupí. Nebeské království je také podobné obchodníku, který hledá vzácné perly. A když najde jednu drahocennou perlu, jde, prodá všechno, co má, a koupí ji."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015