Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 15. června 2024, 12:27


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervence 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 29. července, 2024
Svátek má:  Marta

Liturgický svátek:  Památka sv. Marty [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 17. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Jer 13,1-11
Dt 32, 18-19.20.21
-
Mt 13,31-35

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 29. července, 2024

Liturgické období:  Mezidobí, 17. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Marty [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Jer 13,1-11

Lid bude jako tento pás, který se k ničemu nehodí.
Zde nacházíme jeden z příkladů symbolického jednání proroka Jeremiáše. Nezáleží příliš na tom, zda prorok skutečně dvakrát došel k Eufratu, vzdálenému 700 km, důležité je poselství, které chtěl svým lněným pásem vyjádřit. Lněným pásem Hospodinovým je Izrael a především Judsko. Hospodin však odloží tento pás u Eufratu, aby tam shnil. To bude Judovým osudem. Budoucí vyhnanství, které se zde naznačuje, není Hospodinovým přáním. Je to pouze důsledek "zatvrzelosti srdce" pyšného a neposlušného lidu.

Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Tak mi pravil Hospodin: "Jdi a kup si lněný pás, uvaž si ho kolem beder, ale do vody ho nedávej!" Koupil jsem si tedy pás podle Hospodinova slova a uvázal si ho kolem beder. Hospodin mě oslovil podruhé takto: "Vezmi pás, který sis koupil a máš okolo beder, vstaň, jdi k Eufratu a ukryj ho tam do skalní díry." Odešel jsem tedy a ukryl jsem ho u Eufratu, jak mi přikázal Hospodin. Po mnohých dnech mi Hospodin řekl: "Vstaň, jdi k Eufratu a vezmi odtud pás, který jsem ti přikázal tam ukrýt!" I odešel jsem k Eufratu, kopal jsem a vzal jsem pás z místa, kde jsem ho ukryl, avšak ten pás byl shnilý, takže nebyl k potřebě. Pak mě Hospodin oslovil: "Toto praví Hospodin: `Tak shnije Judova pýcha a veliká pýcha Jeruzaléma; tento zlý lid, který nechce poslouchat má slova a chodí v zatvrzelosti svého srdce, který odešel za cizími bohy, aby jim sloužil a klaněl se jim, bude jako tento pás, který se k ničemu nehodí. Neboť jako se přivazuje pás k bedrům muže, tak jsem k sobě připoutal celý Izraelův i Judův dům - praví Hospodin - aby byli mým lidem, jménem, chválou a slávou, ale neposlechli.'"Text žalmu:
Dt 32, 18-19.20.21

Odp.: Opustil jsi Boha, který tě zplodil.
Na Skálu, která tě zrodila, jsi zapomněl,
- opustil jsi Boha, který tě zplodil.
- Hospodin to viděl a zavrhl je,
- rozhněval se na své syny a dcery.
Odp.
Pravil: Skryji před nimi svou tvář,
- uvidím, co se s nimi stane,
- neboť je to zvrácené pokolení,
- synové, jimž nelze věřit.
Odp.
Popudili mě k žárlivosti kvůli tomu, kdo není Bůh,
- rozhněvali mě svými modlami.
- Nuže, já je popudím k žárlivosti kvůli tomu, kdo není národ,
- kvůli pošetilému lidu je rozhněvám.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 13,31-35

Hořčičné zrno vyroste a stane se z něho keř, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích.
Obě dnešní podobenství Matouš zřejmě uvádí proto, aby vyjádřil důvod, proč si můžeme dovolit nechat spolu s dobrým semenem růst i plevel: Nebeské království není ve svém růstu závislé na našich silách, nýbrž na naší ochotě nechat je z malých, skrytých počátků růst mezi námi a skrze nás podle jeho vlastních zákonů.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš předložil zástupům další podobenství: "Nebeské království je jako hořčičné zrno, které člověk vzal a zasel na svém poli. Je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní zahradní rostliny a stane se z něho keř, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích." Pověděl jim jiné podobenství: "Nebeské království je jako kvas, který vzala žena a zadělala ho do tří měřic mouky, až se všechno prokvasilo." To všechno mluvil Ježíš k zástupům v podobenstvích a bez podobenství k nim vůbec nemluvil. Tak se mělo naplnit, co řekl prorok: `Otevřu ústa v podobenstvích, vypovím, co bylo skryté od založení světa.'Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015