Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 07:52


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervence 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 8. července, 2024
Svátek má:  Nora

Liturgický svátek:  Sv. Kilián
Liturgické období:  Mezidobí, 14. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Oz 2,16.17b-18.21-22
Žl 145,2-3.4-5.6-7.8-9
-
Mt 9,18-26

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 8. července, 2024

Liturgické období:  Mezidobí, 14. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Kilián
Text 1.čtení:
Oz 2,16.17b-18.21-22

Zasnoubím se s tebou navěky.
Ozeáš není jediný prorok, který vyjadřuje vztah Hospodina a Izraele alegoriemi z manželského života. Smlouvu Hospodina se svým lidem prorok přirovnává k posvátnému manželskému svazku. Ve dnech své mladosti, když vycházel z egyptské země, se Izrael přiklonil k Hospodinu jako věrná nevěsta. Pozdější pošilhávání po kultu kanaánského boha Bála kvalifikuje Ozeáš jako manželskou nevěru. Vyjadřuje však zároveň Hospodinovu touhu po věčných zásnubách se svým lidem, při nichž chce Hospodin dát věnem spravedlnost, právo, lásku, slitování a věrnost. To vše jsou pojmy, jimiž Starý zákon opisuje nezaslouženou Boží milost.

Čtení z knihy proroka Ozeáše.
Toto praví Hospodin: "Přemluvím (svůj lid, nevěrnou nevěstu), zavedu na poušť, a budu mluvit k jejímu srdci. Bude poslušná jak ve dnech své mladosti, jako když vycházela z egyptské země. V ten den - praví Hospodin - budeš ke mně volat: `Můj muži!' už ke mně nezvoláš: `Můj Bále!' Zasnoubím se s tebou navěky, zasnoubím se s tebou spravedlností a právem, milosrdenstvím a slitováním. Zasnoubím se s tebou věrností, a tak poznáš Hospodina."Text žalmu:
Žl 145,2-3.4-5.6-7.8-9

Odp.: Milosrdný a milostivý je Hospodin.
Každý den tě budu velebit, můj Bože,
- a chválit tvé jméno po všechny věky.
- Veliký je Hospodin a veškeré chvály hodný,
- jeho velikost je nevystižná.
Odp.
Jedno pokolení zvěstuje druhému tvé činy
- a oznamuje tvoji moc.
- Mluví o nádherné slávě tvé vznešenosti,
- rozmlouvají o tvých divech.
Odp.
Vypravují o moci tvých hrozivých skutků,
- hovoří o tvé nesmírnosti.
- Rozhlašují chválu tvé velké laskavosti,
- jásají nad tvou spravedlností.
Odp.
Milosrdný a milostivý je Hospodin,
- shovívavý a plný lásky.
- Dobrotivý je Hospodin ke všem
- a soucit má se všemi svými tvory.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 9,18-26

Právě mi umřela dcera; ale pojď, a bude žít.
Zázrak samotný (vlastně zázraky dva) v dnešním textu opět ustupuje do pozadí ve světle důrazu na víru představeného synagogy a nemocné ženy. Možná, že Matouš tento příběh vypravuje proto, aby ukázal, že Ježíšova milosrdná láska je určena skutečně všem vrstvám a do všech, i beznadějných situací.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když Ježíš mluvil, přišel jeden představený synagogy, padl mu k nohám a řekl: "Právě mi umřela dcera. Ale pojď, vlož na ni ruku, a bude žít!" Ježíš vstal a šel za ním, on i jeho učedníci.
Vtom k němu přistoupila zezadu jedna žena, která trpěla krvácením dvanáct let, a dotkla se střapce jeho šatů. Řekla si totiž: "Jestli se dotknu jen jeho šatů, budu uzdravena." Ježíš se obrátil, a když ji uviděl, řekl: "Buď dobré mysli, dcero. Tvá víra tě zachránila." A od té chvíle byla ta žena zdravá. Když Ježíš přišel do domu (toho) představeného a uviděl pištce a hlučící dav, řekl: "Odejděte! Vždyť to děvče neumřelo, jenom spí." Posmívali se mu. Když vykázali zástup ven, vstoupil, vzal ji za ruku, a děvče vstalo. Zpráva o tom se roznesla po celé té krajině.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015