Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 09:14


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervence 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 26. července, 2024
Svátek má:  Anna

Liturgický svátek:  Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 16. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Jer 3,14-17
Jer 31,10.11-12ab.13
-
Mt 13,18-23

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 26. července, 2024

Liturgické období:  Mezidobí, 16. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Jer 3,14-17

Dám vám pastýře podle svého srdce a všechny národy se shromáždí v Jeruzalémě.
Hospodin zve velkoryse k návratu "odpadlé syny". Opětovný návrat na Sión však bude pouze předstupněm daleko skvělejší budoucnosti. Tehdy již nikdo nebude postrádat archu úmluvy, která byla v jeruzalémském chrámě zvláštním znamením Boží přítomnosti. Hospodin sám bude přítomen, a to nejen uprostřed svého lidu. Kolem Hospodinova trůnu v Jeruzalémě se také v jeho jménu shromáždí dříve pohanské národy. Křesťané vidí naplnění těchto proroctví v Kristově spasitelném díle: Ježíš zemřel nejen za národ, "ale i proto, aby rozptýlené Boží děti shromáždil v jedno" (Jan 11,52).

Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Vraťte se zase, odpadlí synové - praví Hospodin - neboť já jsem váš Pán a vezmu vás, třebas po jednom z města a po dvou z rodiny, a uvedu vás na Sión. Dám vám pastýře podle svého srdce a budou vás pást rozumně a moudře. Až se pak rozmnožíte a vzrostete v zemi, za těch dnů - praví Hospodin - nebude se již mluvit o Hospodinově arše úmluvy. Nikomu nepřijde na mysl, nikdo na ni nevzpomene, nebudou ji postrádat ani znovu zhotovovat. Tehdy se bude nazývat Jeruzalém Hospodinovým trůnem. Tam se shromáždí všechny národy v Hospodinově jménu, nebudou již chodit v zatvrzelosti svého zkaženého srdce.Text žalmu:
Jer 31,10.11-12ab.13

Odp.: Hospodin bude nad námi bdít jako pastýř nad svým stádem.
Slyšte, pohané, Hospodinovo slovo,- zvěstujte ho na ostrovech v dáli!
- Řekněte: Shromáždí Izraele ten, kdo ho rozptýlil,
- bude nad ním bdít jako pastýř nad svým stádem.
Odp.
Vykoupí Hospodin Jakuba
- a vysvobodí ho z ruky mocnějšího.
- Přijdou a budou jásat na hoře Siónu,
- těšit se budou z Hospodinových dobrodiní.
Odp.
Tehdy se rozveselí v tanci panna,
- zaradují se jinoši a starci.
- Proměním jejich nářek v radost,
- útěchu a radost jim vleji po jejich smutku.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 13,18-23

Kdo slovo slyší a chápe, přináší užitek.
Nejen slyšení, ale i vnitřní pochopení je pro Matouše cestou k nesení ovoce. Nelze složit ruce do klína a nechat se nést jen a jen důvěrou v kvalitu rozsévaného "slova o království". Záleží i na přijímajícím srdci (zemi). Tak se v alegorickém výkladu podobenství o rozsévači přenáší důraz z Božího daru slova na naši odpověď naslouchající a chápající víry.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Vy tedy poslyšte, jaký je (smysl) podobenství o rozsévači. Když někdo slyší slovo o (Božím) království a nechápe, přijde ten Zlý a obere ho o to, co bylo v jeho srdci zaseto: to je ten, u kterého bylo zaseto na okraj cesty. Na skalnatou půdu bylo zaseto u toho, kdo slovo slyší a hned ho s radostí přijímá, ale nemá v sobě kořen a je nestálý. Když pak pro to slovo nastane soužení nebo pronásledování, hned odpadne. Do trní bylo zaseto u toho, kdo slovo slyší, ale světské starosti a záliba v bohatství slovo udusí, takže zůstane bez užitku. Do dobré půdy bylo zaseto u toho, kdo slovo slyší a chápe, takže přináší užitek; a vydá jeden stonásobný, druhý šedesátinásobný, jiný třicetinásobný."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015