Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 21. července 2024, 20:46


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervence 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 1. července, 2024
Svátek má:  Jaroslava

Liturgický svátek:  Sv. Theobald (Děpolt)
Liturgické období:  Mezidobí, 13. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Am 2,6-10.13-16
Žl 50,16bc-17.18-19.20-21.22-23
-
Mt 8,18-22

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 1. července, 2024

Liturgické období:  Mezidobí, 13. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Theobald (Děpolt)
Text 1.čtení:
Am 2,6-10.13-16

Hlavy ubožáků drtili v prachu země.
Kniha proroka Amosa je nejstarším spisem z tzv. "Dvanácti malých proroků". Amos žil v první polovině 8. století př. Kr. Pocházel z Judska, tedy z jižního království, avšak prorocky vystoupil v severním Izraeli. Prorocká řeč Amosova není orientována jednoznačně na věštění budoucnosti. Amos nejprve kritizuje společenské a náboženské zlořády, které se právě dějí, poté připomíná dobrodiní, kterých se izraelskému lidu dostalo od Hospodina během čtyřicetiletého putování na poušti, a teprve závěrem hrozí odvetou, která může stihnout lid, znesvěcující Hospodinovo svaté jméno.

Čtení z knihy proroka Amosa.
Tak praví Hospodin: "Pro tři a pro čtyři zločiny Izraele to neodvrátím: protože za stříbro prodávali spravedlivého a chudáka za pár opánků; hlavy ubožáků drtili v prachu země a křivili právo pokorných; syn s otcem chodili za stejnou nevěstkou, a tím znesvěcovali mé svaté jméno. U každého oltáře se rozvalovali na šatech, daných do zástavy, víno zabavené pili v domě svého Boha. Já však jsem před nimi zničil Amority, kteří se výškou rovnali cedrům a silou dubům, zničil jsem jejich ovoce nahoře i jejich kořeny dole. Já jsem vás vyvedl z egyptské země a vodil jsem vás pouští po čtyřicet let, abyste se mohli zmocnit amoritské země. Já vás stlačím až k zemi, jako je (k zemi) tlačen vůz naplněný snopy. Rychlý neuteče, silák nerozvine svou sílu, hrdina nezachrání život. Lučištník neobstojí, běžec se nezachrání a jezdec se nevysvobodí. V ten den i nejodvážnější z hrdinů bude prchat nahý" - praví Hospodin.Text žalmu:
Žl 50,16bc-17.18-19.20-21.22-23

Odp.: Uvažte to, kdo zapomínáte na Boha!
Proč odříkáváš má přikázání
- a bereš do úst mou smlouvu
- ty, který nenávidíš kázeň
- a má slova házíš za sebe?
Odp.
Když jsi viděl zloděje, běžel jsi s ním
- a s cizoložníky jsi míval účast.
- Zlo jsi vypouštěl ze svých úst
- a tvůj jazyk osnoval úskok.
Odp.
Bavil ses pomlouváním svého bratra,
- tupil jsi syna své matky.
- Takto jsi jednal, a já mám mlčet?
- Myslil jsi, že jsem jako ty?
- Usvědčím tě a řeknu ti to do očí!
Odp.
Uvažte to, kdo zapomínáte na Boha!
- Jinak vás zahubím a nikdo vám nepomůže!
- Kdo přináší oběť chvály, ten mě ctí,
- kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 8,18-22

Pojď za mnou!
Setkání s Ježíšem nabízí lidem uzdravení. Především však jde o to být s Ježíšem na cestě, jít za ním či následovat jej do nejistoty, na "druhý břeh". A to není snadné. Kdo se toho chce odvážit, musí vědět, do čeho se pouští. Kdo tento krok již učinil, nechal mnohé za sebou a nemůže se vracet.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když Ježíš uviděl kolem sebe velké zástupy, rozkázal odplout na druhý břeh. Tu přišel jeden učitel Zákona a řekl mu: "Mistře, půjdu za tebou všude, kam půjdeš!" Ježíš mu (však) odpověděl: "Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kam by hlavu položil." A jiný, jeden z jeho učedníků, mu řekl: "Pane, dovol mi, abych napřed šel a pochoval svého otce." Ale Ježíš mu odpověděl: "Pojď za mnou a nech, ať mrtví pochovávají své mrtvé."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015