Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 18. května 2024, 19:34


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervence 2023
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Středa, 12. července, 2023
Svátek má:  Bořek

Liturgický svátek:  Sv. Jan Qualbert
Liturgické období:  Mezidobí, 14. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Gn 41,55-57; 42,5-7a.17-24a
Žl 33,2-3.10-11.18-19
-
Mt 10,1-7

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Středa, 12. července, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 14. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Jan Qualbert
Text 1.čtení:
Gn 41,55-57; 42,5-7a.17-24a

Provinili jsme se na svém bratru. Proto na nás přišlo toto soužení.
Zkouška, kterou musí podstoupit Josefovi bratři, nespočívá ve zjištění, zda nejsou zvědové, ale v prověření jejich vnitřního stavu - zda nenávist a žárlivost vůči bratrovi je v nich stále přítomná. Jde o zkoušku bratrské lásky. Stará historie ožívá a prodaný Josef je opět mezi nimi. Bůh řídí události tak, aby rodina, která je zárodkem Božího lidu, byla opět jednotná.

Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Po celé egyptské zemi byl hlad a lid křičel k faraónovi o chléb. Farao řekl všem Egypťanům: "Jděte k Josefovi; co on řekne, udělejte!" Když byl po celé zemi hlad, otevřel Josef všechny sýpky a prodával obilí Egypťanům, protože se hlad v Egyptě vzmáhal. Také ze všech zemí přicházeli do Egypta nakoupit obilí k Josefovi, neboť hlad tvrdě doléhal na celý svět. Mezi těmi, kdo přicházeli nakoupit obilí, byli také Izraelovi synové, neboť hlad byl i v zemi Kanaán. Josef, který byl vladařem v zemi, prodával obilí každému národu země. Josefovi bratři přišli a poklonili se mu tváří až k zemi. Josef, jak spatřil své bratry, poznal je, ale sám se jim poznat nedal. Dal je na tři dny zavřít do žaláře. Třetího dne jim Josef řekl: "Toto uděláte, chcete-li zůstat naživu, neboť já se bojím Boha: Jste-li upřímní, jeden z vás bratří zůstane v žaláři, a vy ostatní jděte a doneste obilí, aby vaše rodiny nehladověly. Potom ke mně přivedete svého nejmladšího bratra, a tak se vaše výpovědi osvědčí jako pravdivé a nezemřete." Tak to udělali. Tu si navzájem řekli: "Provinili jsme se na svém bratru. Viděli jsme jeho úzkost, když nás prosil o smilování, ale nechtěli jsme slyšet. Proto na nás přišlo toto soužení." Ruben jim odpověděl: "Neříkal jsem vám: Neubližujte chlapci! - ale nechtěli jste slyšet. Teď se vymáhá jeho krev!" Nevěděli, že Josef jim rozumí, neboť byl mezi nimi tlumočník. Josef se od nich vzdálil a plakal.Text žalmu:
Žl 33,2-3.10-11.18-19

Odp.: Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství.
Citerou oslavujte Hospodina,
- hrejte mu na desetistrunné harfě.
- Zpívejte mu píseň novou,
- dovedně sáhněte do strun, slavnostně je rozezvučte!
Odp.
Plány pohanů Hospodin maří,
- v nic uvádí myšlení národů.
- Hospodinův úmysl trvá navěky,
- myšlenky jeho srdce po všechna pokolení.
Odp.
Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí,
- nad těmi, kdo doufají v jeho milost,
- aby jejich duše vyrval ze smrti,
- aby jim život zachoval za hladu.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 10,1-7

Jděte k ztraceným ovcím z domu izraelského.
Matoušovo evangelium (na rozdíl od Markova) spojuje vyvolení apoštolů hned s vysláním, které má být jakýmsi rozšířením Ježíšova působení. V jejich působení, nejprve mezi nejbližšími - členy vyvoleného národa, má být zakusitelné přicházející Boží království.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš si zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vyháněli a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Jména těch dvanácti apoštolů jsou tato: první Šimon, zvaný Petr, a jeho bratr Ondřej, Jakub, (syn) Zebedeův, a jeho bratr Jan, Filip a Bartoloměj, Tomáš a celník Matouš, Jakub, (syn) Alfeův, a Tadeáš, Šimon Kananejský a Jidáš Iškariotský, který ho pak zradil. Těchto dvanáct Ježíš poslal a přikázal jim: "Mezi pohany nechoďte a do žádného samařského města nevcházejte. Raději jděte k ztraceným ovcím z domu izraelského. Jděte a hlásejte: `Přiblížilo se nebeské království.'"Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015