Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 18. května 2024, 06:42


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervence 2023
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 11. července, 2023
Svátek má:  Olga

Liturgický svátek:  Svátek sv. Benedikta, opata (patrona Evropy) [Svátek]
Liturgické období:  Mezidobí, 14. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Př 2,1-9
Žl 34,2-3.4+6.9+12.14-15
-
Mt 19,27-29

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V den svátku se zobrazují ve všední dny vlastní texty, v neděli texty platné pro neděli.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 11. července, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 14. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Svátek sv. Benedikta, opata (patrona Evropy) [Svátek]
Text 1.čtení:
Př 2,1-9

Tvoje srdce se otevře k poznání.
"Slyš, synu, učení svého učitele, otevři učenlivě své srdce, přijmi ochotně rady svého dobrého otce a pilně se snaž je uplatňovat v praxi ... Tobě platí tato má řeč, ať jsi kdokoli, který se zříkáš své vlastní vůle, abys sloužil Kristu Pánu, pravému králi. Proto vezmi pevné a slavné zbraně poslušnosti" (Úvod řehole).

Čtení z knihy Přísloví.
Můj synu, přijmeš-li moje slova a mé příkazy u sebe schováš, tvoje ucho dá pozor na moudrost, tvoje srdce se otevře k poznání. Budeš-li volat po vědě a toužit po poznání, budeš-li ho hledat jako stříbro, jako za poklady po něm slídit, pak pochopíš bázeň přes Hospodinem a poznáš Boha. Vždyť Hospodin dává moudrost, z jeho úst vychází poznání a pravda. Štěstí uchovává pro poctivého, je štítem těch, kdo chodí bez úhony, brání stezky svých spravedlivých, střeží cestu svých přátel. Tu pochopíš spravedlnost a právo, poctivost a každou cestu k dobru.Text žalmu:
Žl 34,2-3.4+6.9+12.14-15

Odp.: Ustavičně chci velebit Hospodina.
Ustavičně chci velebit Hospodina,
- vždy bude v mých ústech jeho chvála.
- V Hospodinu nechť se chlubí moje duše,
- ať to slyší pokorní a radují se.
Odp.
Velebte se mnou Hospodina,
- oslavujme spolu jeho jméno!
- Pohleďte k němu, ať se rozveselíte,
- vaše tvář se nemusí zardívat hanbou.
Odp.
Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý,
- blaze člověku, který se k němu utíká.
- Pojďte, synové, a slyšte mě,
- naučím vás bát se Hospodina.
Odp.
Zdržuj svůj jazyk od zlého,
- své rty od falešných slov.
- Chraň se zlého a čiň dobré,
- hledej pokoj a usiluj o něj!
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 19,27-29

Vy, kteří jste opustili všechno a následovali jste mě, stokrát víc dostanete.
Ježíšova kritika boháčů předpokládá výzvu přenechat se úplně Bohu, který je pravou jistotou člověka. Apoštolům, kteří všechno opustili a následovali ho, slibuje Ježíš plnou realizaci v tomto životě a odměnu v mesiášském království.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Petr řekl Ježíšovi: "My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou. Co tedy budeme mít?" Ježíš jim odpoveděl: "Amen, pravím vám: Až Syn člověka zasedne na svůj slavný trůn při obnovení (světa), usednete také vy, kteří jste mě následovali, na dvanáct trůnů jako soudci dvanácti izraelských kmenů. A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole kvůli mně, dostane stokrát víc a za podíl bude mít život věčný."Doplňující text:
Sv. Benedikta, opata, patrona Evropy - SvátekLiturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015