Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. dubna 2024, 01:17


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervence 2023
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 18. července, 2023
Svátek má:  Drahomíra

Liturgický svátek:  Sv. Emilián
Liturgické období:  Mezidobí, 15. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Ex 2,1-15a
Žl 69,3.14.30-31.33-34
-
Mt 11,20-24

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 18. července, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 15. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Emilián
Text 1.čtení:
Ex 2,1-15a

Dala mu jméno Mojžíš - řekla totiž: "Vytáhla jsem ho z vody." Když dospěl, vyšel ke svým krajanům.
Zdá se, že Bůh dočista opustil svůj národ. A zatím přichází na svět Mojžíš, který dříve než bude vysvobozovat, je sám zachráněn od smrti. Řeka Nil je symbolem chaosu, záhuby a smrti, z níž je Mojžíš zachráněn v košíku podobně jako Noe v arše. Ten, který bude vůdcem ke svobodě, nejdříve sám musí zakusit vysvobození, jež má znaky spásy. A jediným dárcem spásy je Bůh.

Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Jeden muž z kmene Levi si vzal ženu z téhož kmene. Žena počala a porodila syna. Když viděla, jak je hezký, skrývala ho po tři měsíce. Poněvadž ho už dál tajit nemohla, obstarala pro něj papyrusový košík, vymazala asfaltem a smolou, uložila do něho dítě a položila do rákosí na břehu Nilu. Jeho sestra se postavila opodál, aby se dověděla, co se s ním stane. Faraónova dcera sestoupila, aby se vykoupala v Nilu, zatímco se její služebnice procházely podél Nilu. Když uviděla v rákosí košík, poslala svou služku, aby ho vzala. Otevřela ho a uviděla dítě, a hle - chlapeček pláče. Bylo jí ho líto a řekla: "To je nějaké hebrejské dítě!" Jeho sestra řekla faraónově dceři: "Mám jít a zavolat ti kojnou z hebrejských žen, aby dítě pro tebe kojila?" Faraónova dcera odpověděla: "Jdi!" Děvče šlo a zavolalo matku dítěte. Faraónova dcera jí řekla: "Vezmi toto dítě a koj ho pro mě a já ti za to zaplatím." Žena dítě vzala a kojila ho. Když chlapec dorostl, přivedla ho k faraónově dceři; ta ho přijala za syna a dala mu jméno Mojžíš. Řekla totiž: "Vytáhla jsem ho z vody." V té době, když Mojžíš dospěl, vyšel ke svým krajanům; byl svědkem jejich robotování a viděl, jak Egypťan bil Hebrejce, jednoho z jeho krajanů. Obrátil se na všechny strany, a když ho nikdo neviděl, Egypťana zabil a zahrabal do písku. Druhého dne vyšel, a hle - dva hebrejští muži se spolu rvali. "Proč biješ svého druha?" zeptal se útočníka. Ale ten mu odpověděl: "Kdopak tě ustanovil za našeho náčelníka a soudce? Chceš mě zabít, jako jsi zabil Egypťana?" Mojžíš dostal strach a řekl si: "Přece se ta věc rozhlásila!" Farao se o této záležitosti doslechl a usiloval Mojžíše zabít, ale Mojžíš před faraónem utekl a zdržoval se v zemi Midjan.Text žalmu:
Žl 69,3.14.30-31.33-34

Odp.: Hledejte Pána, ubožáci, a vaše duše bude žít.
Zapadl jsem do hlubokého bahna
- a nemám, oč bych se opřel nohou;
- dostal jsem se do hluboké vody
- a proud mě zaplavuje.
Odp.
Já se však, Hospodine, obracím modlitbou k tobě
- v čas milosti, Bože!
- Vyslyš mě ve své veliké lásce,
- věrně mi pomoz!
Odp.
Já jsem ubohý a plný bolesti,
- ať mě ochrání, Bože, tvá pomoc.
- Písní budu slavit Boží jméno,
- velebit je budu zpěvem chvály.
Odp.
Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se;
- pookřejte v srdci vy, kdo hledáte Boha!
- Neboť Hospodin slyší chudáky,
- nepohrdá svými vězni.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 11,20-24

Tyru a Sidónu bude v soudný den lehčeji než vám.
Města Chorazin, Betsaida a Kafarnaum, která jsou zde srovnávána s místy symbolizujícími největší pýchu a zlovolnost, se stávají působišti mnohých Ježíšových zázraků. Na ně a na Ježíšovu zvěst však reagovali především lidé na okraji. Ti zabydlení a sebejistí jako by nevěděli, co vlastně chtějí (viz Mt 11,16-19). Setrvání v tomto postoji by však mohlo mít osudné následky.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš začal vytýkat městům, ve kterých se stalo nejvíc jeho zázraků, že se neobrátila: "Běda tobě, Chorazine, běda tobě, Betsaido! Kdyby se staly v Tyru a Sidónu takové zázraky jako u vás, už dávno by dělali pokání v žínici a v popelu. Ale to vám říkám: Tyru a Sidónu bude v soudný den lehčeji než vám. A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe? Až do pekla klesneš! Kdyby se v Sodomě staly ty zázraky, které se staly v tobě, zůstala by až do dneška. Ale říkám vám: Sodomské zemi bude v soudný den lehčeji než tobě."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015