Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pondělí, 17. června 2024, 21:35


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervna 2024
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červen 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 8. června, 2024
Svátek má:  Medard

Liturgický svátek:  Sv. Medard
Liturgické období:  Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Iz 61,9-11
1 Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd
-
Lk 2,41-51

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V sobotu se při večerní mši svaté mohou číst texty z následující neděle, není-li významný svátek nebo slavnost - klikněte na neděli v kalendáři.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 8. června, 2024

Liturgické období:  Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Medard
Text 1.čtení:
Iz 61,9-11

Radostí jásám v Hospodinu.
Církev používá tento Izaiášův zpěv v mariánské liturgii. V Marii dal Bůh zrodit se svému Synu Ježíši a dává z ní vytrysknout své spravedlnosti a chvále. Magnificat svaté Panny (Můj duch jásá v Bohu; Lk 1,46) bude ozvěnou tohoto chvalozpěvu (Má duše zaplesá v mém Bohu).

Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Rod mého lidu bude známý mezi pohany a jejich potomstvo uprostřed národů. Kdo je spatří, všichni uznají: "To je rod, jemuž Hospodin žehná!" Radostí budu jásat v Hospodinu, má duše zaplesá v mém Bohu, neboť mi oblékl roucho spásy, oděl mě šatem spravedlnosti jako ženicha okrášleného věncem, jako nevěstu ozdobenou šperky. Jako země rodí rostlinstvo, jako zahrada dává vzejít setbě, tak Pán, Hospodin, dá vyrašit spravedlnosti a slávě před všemi národy.Text žalmu:
1 Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd

Odp.: Mé srdce jásá v Bohu, mém spasiteli.
Srdce mé jásá v Hospodinu,
- moje moc se vyvyšuje v mém Bohu.
- Ústa se otvírají proti mým nepřátelům,
- neboť se raduji z tvé pomoci.
Odp.
Luky siláků se lámou,
- ale slabí se opásávají silou.
- Kdo bývali sytí, dávají se nyní najímat za chléb;
- kdo hladověli, mohou ustat od práce.
- Neplodná dostává sedm dětí,
- matka mnoha synů vadne osamělá.
Odp.
Hospodin usmrcuje i oživuje,
- uvádí do říše smrti a zase přivádí nazpět.
- Hospodin dává zchudnout, ale i zbohatnout,
- ponižuje a povyšuje.
Odp.
Pozvedá z prachu ubožáka,
- ze smetiště povyšuje chudáka,
- aby ho posadil mezi knížaty
- a obdařil ho stolcem slávy.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 2,41-51

Tvůj otec i já jsme tě s bolestí hledali.
Aby se opravdový věřící podobal Marii a pochopil Ježíšovo tajemství, které odhaluje jeho pravou skutečnost, že je totiž Učitelem a Synem, musí tyto věci "uchovávat v srdci" a přemítat o nich (v. 51). Maria nyní chápe, že i pro ni má začít obtížná cesta víry, která jí dá objevit skryté tajemství v jejím chlapci a způsobí, že bude stále více ztrácet syna jako své vlastnictví, aby ho dostala jako spásonosný dar od Boha pod křížem. "Uchovávala to všechno ve svém srdci" je tajemná věta, která utváří vnitřní postoj svaté Panny. Marii a Ježíše objevíme především ve škole srdce.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíšovi rodiče putovávali každý rok do Jeruzaléma na velikonoční svátky. Když mu bylo dvanáct let, vydali se tam na svátky jako obvykle. A když ukončili sváteční dny a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, a jeho rodiče to nezpozorovali. V domnění, že je ve skupině poutníků, ušli den cesty; teprve potom ho hledali mezi příbuznými a známými. Když ho nenašli, vrátili se do Jeruzaléma a hledali ho. Po třech dnech ho našli v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, poslouchá je a dává jim otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho chápavostí a nad jeho odpověďmi. Když ho (rodiče) uviděli, celí se zarazili a jeho matka mu řekla: "Dítě, proč jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec i já jsme tě s bolestí hledali." Odpověděl jim: "Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je mého Otce?" Ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci. Potom se s nimi vydal na zpáteční cestu, šel do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka to všechno uchovávala ve svém srdci.Doplňující text:
Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
Sobota po 2. neděli po Seslání Ducha svatého

Hlasatelem úcty k neposkvrněnému Srdci Panny Marie byl už sv. Jan Eudes (+ 1680). Liturgickou oslavu dovolil Pius VII. (1800-1823) a Pius XII. po zasvěcení celého lidstva tomuto neposkvrněnému Srdci (31. října 1942) rozhodl, aby se od roku 1944 tento svátek slavil v celé církvi 22. srpna. Dnešní den byl vybrán proto, že bezprostředně následuje po slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Pod symbolem Srdce prokazuje církev úctu lásce Ježíšovy Matky k Bohu a k jejímu Synu a zároveň její mateřské lásce k celému lidstvu.Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015