Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 18. května 2024, 18:28


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervna 2023
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červen 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Středa, 21. června, 2023
Svátek má:  Alois

Liturgický svátek:  Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 11. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

2 Kor 9,6-11
Žl 112,1-2.3-4.9
-
Mt 6,1-6.16-18

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Středa, 21. června, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 11. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka [Závazná památka]
Text 1.čtení:
2 Kor 9,6-11

Bůh miluje radostného dárce.
Pavel se ještě jednou přimlouvá za chudou komunitu v Jeruzalémě. Je třeba dávat štědře a s radostí, neboť Bůh odplácí mnohonásobně. Štědrost v dávání působí paradoxně zbohatnutí. Bůh nepočítá kolik mincí jsme vhodili do chrámové pokladny, ale s jakým vnitřním rozpoložením přinášíme dar. Právě v této věci se jasně ukazuje, jak dalece jsme pochopili a přijali, že jsme údy jednoho těla Kristovy církve.

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!) Kdo rozsévá skoupě, skoupě bude také sklízet, a kdo rozsévá požehnaně, požehnaně bude také sklízet. Každý ať dá podle toho, jak se sám u sebe rozhodl, ne s těžkým srdcem a proti své vůli, protože Bůh miluje radostného dárce. A Bůh je dosti mocný, aby vás hojně zahrnul svými dary, takže pak budete mít vždycky a ve všem dostatek, že stačíte i na to, abyste dělali mnoho dobrých skutků. Stojí to v Písmu: `Hojně rozdává chudým, jeho štědrost potrvá navždy'. A ten, který poskytuje rozsévači semeno a chléb k jídlu, poskytne a rozmnoží i vám osivo a dá vzrůst plodům vaší štědrosti. Ve všem budete obohaceni, takže budete moci konat dobro všem - a to zase působí, že se naším prostřednictvím vzdávají díky Bohu.Text žalmu:
Žl 112,1-2.3-4.9

Odp.: Blaze muži, který se bojí Hospodina.
Blaze muži, který se bojí Hospodina,
- který má velkou zálibu v jeho přikázáních.
- Mocné bude na zemi jeho potomstvo,
- pokolení řádných lidí bude požehnáno.
Odp.
Hojnost a bohatství budou v jeho domě
- a jeho štědrost potrvá navždy.
- Září v temnotách jako světlo řádným lidem,
- je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý.
Odp.
Rozděluje, dává chudým,
- jeho štědrost potrvá navždy,
- jeho moc poroste v slávě.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 6,1-6.16-18

Tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí.
Celá 6. kapitola je opět věnována skutkům spravedlnosti, nyní však v oblasti této skryté, diskrétní zbožnosti, uschopňující člověka k naplnění Tóry. Nic pak nedělá jen pro vnější efekt, ale z nitra. Jako příklad jsou zde uvedeny tři cesty k této "obdarovatelnosti": skutky milosrdenství (vztah k druhým), modlitba (vztah k Bohu) a půst (vztah k sobě samotnému).

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Dejte si pozor, abyste nekonali dobré skutky okázale před lidmi, jinak nemáte odplatu u svého Otce v nebesích. Když tedy dáváš almužnu, nevytrubuj před sebou, jak to dělají pokrytci v synagogách a na ulicích, aby je lidé velebili. Amen, pravím vám: Ti už svou odplatu dostali. Když však dáváš almužnu ty, ať neví tvoje levice, co dělá tvoje pravice, aby tvoje almužna zůstala skrytá, a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti se rádi stavějí k modlitbě v synagogách a na rozích ulic, aby je lidé viděli. Amen, pravím vám: Ti už svou odplatu dostali. Když se však modlíš ty, vejdi do své komůrky, zavři dveře a modli se k svému Otci, který je ve skrytosti, a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. A když se postíte, nedělejte ztrápený obličej jako pokrytci. Ti totiž dělají svůj obličej nevzhledným, aby lidem ukazovali, že se postí. Amen, pravím vám: Ti už svou odplatu dostali. Když se však postíš ty, pomaž si hlavu a umyj si tvář, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který je ve skrytosti; a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015