Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pondělí, 15. dubna 2024, 07:36


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervence 2023
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 14. července, 2023
Svátek má:  Karolína

Liturgický svátek:  Památka bl. Hroznaty, mučedníka (v plzeňské diecézi Svátek hlavního patrona diecéze); Sv. Kamila de Lellis, kněze [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 14. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       červená)
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Gn 46,1-7.28-30
Žl 37,3-4.18-19.27-28.39-40
-
Mt 10,16-23

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 14. července, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 14. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka bl. Hroznaty, mučedníka (v plzeňské diecézi Svátek hlavního patrona diecéze); Sv. Kamila de Lellis, kněze [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Gn 46,1-7.28-30

Teď už mohu umřít, když jsem viděl tvou tvář.
Jakub s celou svou rodinou představují Izrael, který sestupuje do Egypta, aby z něj jednou vyšel jako početný národ. Bůh je věrný. Svůj národ neopustí, ale bude mu žehnat. I když potomci těch, kteří nyní vstupují do Egypta, budou muset prožít tvrdé otroctví, Bůh o to více ukáže svou moc při jejich vysvobození. Bůh formuje svůj lid, který jednou uvede do zaslíbené země.

Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Izrael se vypravil na cestu se vším, co měl, a když přišel do Beršeby, přinesl oběti Bohu svého otce Izáka. Bůh řekl v nočním vidění Jakubovi: "Jakube, Jakube!" Odpověděl: "Tady jsem!" Hospodin řekl: "Já jsem Bůh, Bůh tvého otce. Neboj se sestoupit do Egypta, neboť tam z tebe udělám veliký národ. Já sejdu do Egypta s tebou a já tě jistě také i vyvedu a Josef ti zatlačí oči." Jakub se hnul od Beršeby a Izraelovi synové vyzvedli svého otce Jakuba, své děti a své ženy na vozy, které farao poslal, aby ho přivezli. Vzali svá stáda, svůj majetek, který získali v Kanaánu, a tak se Jakub i všecko jeho potomstvo s ním dostali do Egypta: jeho synové a vnuci, jeho dcery a vnučky. Všecko své potomstvo přivedl s sebou do Egypta. Jakub poslal (k Josefovi) před sebou Judu, aby se sešli v Gošenu; zatím přišli do země Gošenu. Josef dal zapřáhnout do svého vozu a vyjel do Gošenu naproti svému otci. Jak se před ním objevil, padl mu kolem krku a plakal dlouho v jeho objetí. Izrael řekl Josefovi: "Teď už mohu umřít, když jsem viděl tvou tvář, (a vím,) že jsi ještě živ."Text žalmu:
Žl 37,3-4.18-19.27-28.39-40

Odp.: Spravedlivým přichází spása od Hospodina.
Doufej v Hospodina a čiň dobro,
- pak budeš přebývat v zemi a těšit se klidu.
- Raduj se v Hospodinu
- a dá ti, po čem touží tvé srdce.
Odp.
Hospodin pečuje o život bezúhonných,
- dědictví jejich přetrvá věky.
- Nebudou zahanbeni v dobách neštěstí,
- nasytí se ve dnech hladu.
Odp.
Chraň se zlého a čiň dobré,
- a přežiješ věky,
- neboť Hospodin miluje spravedlnost,
- neopouští svoje zbožné.
- Zločinci však zajdou,
- potomstvo bezbožníků bude vyhlazeno.
Odp.
Spravedlivým přichází spása od Hospodina,
- v dobách tísně je jim útočištěm.
- Hospodin jim pomáhá a je vysvobozuje,
- bezbožníků je zbavuje a chrání je,
- protože se k němu utíkají.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 10,16-23

To už pak nemluvíte vy, ale mluví skrze vás Duch vašeho Otce.
Toto zaslíbení má ožít v srdci učedníků v situacích, kdy se lidé proti zvěstovatelům evangelia násilně postaví, protože je ruší v jejich poklidu. Možnost násilného odporu je považována za trvalý stav, ve kterém učedník potřebuje rozvahu i důvěru.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým apoštolům: "Já vás posílám jako ovce mezi vlky! Buďte tedy opatrní jako hadi a bezelstní jako holubice. Mějte se na pozoru před lidmi! Budou vás totiž vydávat soudům a bičovat v synagogách, budou vás vodit před vladaře a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim a také pohanům. Až vás vydají soudu, nedělejte si starosti, jak nebo co máte mluvit, protože v tu chvíli vám bude dáno, co máte mluvit. Neboť to už pak nemluvíte vy, ale mluví skrze vás Duch vašeho Otce. Bratr vydá na smrt bratra a otec syna, děti povstanou proti rodičům a způsobí jim smrt. Budete ode všech nenáviděni pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Když vás budou pronásledovat v jednom městě, utečte do jiného. Amen, pravím vám: Nebudete hotovi s izraelskými městy, než přijde Syn člověka."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015