Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 2. března 2024, 10:35


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervna 2023
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červen 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Středa, 14. června, 2023
Svátek má:  Roland

Liturgický svátek:  Sv. Anastáz
Liturgické období:  Mezidobí, 10. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

2 Kor 3,4-11
Žl 99,5.6.7.8.9
-
Mt 5,17-19

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Středa, 14. června, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 10. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Anastáz
Text 1.čtení:
2 Kor 3,4-11

Dal nám schopnost sloužit nové smlouvě, která nespočívá v liteře, ale v duchu.
Pavel přesně vnímá obrovský rozdíl staré a nové smlouvy, rozdíl, který přechází až do protikladu mezi literou a duchem. Stará smlouva ze Sinaje byla souborem vnějších přikázání, zapsaných na kamenných deskách. Smlouva v Duchu je uvnitř, zapsaná v srdcích. Bůh ale musí sám naše srdce přetvořit, aby bylo schopné Ducha přijmout. Duch svatý je nový zákon, který v nás vyvolává touhu spočinout v Bohu a plnit jeho vůli.

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!) Takovou důvěru máme k Bohu skrze Krista, ne že bychom sami sobě mohli něco přičítat, jako (by to pocházelo) od nás, ale když na něco stačíme, je to od Boha. On nám také dal schopnost sloužit nové smlouvě, která (nespočívá) v liteře, ale v duchu. Neboť litera zabíjí, ale duch oživuje. Jestliže služba (Zákonu) vyrytému literami na kamenech a (vedoucí ke) smrti byla spojena s takovým jasem, že se Izraelité nemohli podívat Mojžíšovi do tváře pro záři - třeba pomíjející - (která mu vycházela) z obličeje, jak teprve daleko skvělejší musí být služba Ducha! Neboť jestliže služba (vedoucí k) odsouzení byla tak slavná, oč daleko více bude slávou překypovat služba (vedoucí ke) spravedlnosti! A proto celou tu minulou slávu vůbec ani nejde slávou nazvat, když ji srovnáme s touto nynější nesmírnou slávou. Když se tak slavně projevilo to, co je pomíjející, oč větší slávu má to, co je trvalé!Text žalmu:
Žl 99,5.6.7.8.9

Odp.: Svatý jsi, Hospodine, náš Bože!
Oslavujte Hospodina, našeho Boha,
- klaňte se u podnože jeho nohou,
- neboť je svatá.
Odp.
Mojžíš a Árón jsou mezi jeho kněžími
- a Samuel mezi těmi, kdo vzývali jeho jméno:
- vzývali Hospodina, a on je vyslýchal.
Odp.
Mluvíval k nim v oblačném sloupu,
- slýchali jeho příkazy,
- zákon, který jim dal.
Odp.
Hospodine, náš Bože, tys je vyslyšel,
- Bože, byls k nim milostivý,
- ale také jsi trestal jejich přestupky.
Odp.
Oslavujte Hospodina, našeho Boha,
- klaňte se na jeho svaté hoře,
- neboť svatý je Hospodin, náš Bůh!
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 5,17-19

Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit.
Ježíš nepřišel Zákon (hebr. Tóra = ukazatel, směrník k životu) a Proroky (tj. výklad Tóry do nových podmínek) zrušit, ani pouze doslovně zachovávat. Přišel je naplnit, tj. ve svém vlastním životě a hlásání dovršit a přivést k jejich pravému smyslu. Žádný příkaz není zrušen - pouze v jiných podmínkách může mít plnění jeho smyslu (služba životu) odlišnou podobu. Klíčem k plnění "dovršené" Tóry je pak naplněná spravedlnost, tj. otevřený, závazný a darující se vztah s Bohem i lidmi.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se to všecko nestane. Kdyby tedy někdo zrušil jedno z těchto přikázání - a třebas i to nejmenší - a tak učil lidi, bude v nebeském království nejmenší. Kdo se však bude jimi řídit a jim učit, bude v nebeském království veliký."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015