Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 13. července 2024, 21:59


Následující měsíc » « Předchozí měsícříjna 2021
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: říjen 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 30. října, 2021
Svátek má:  Tadeáš

Liturgický svátek:  Sv. Marcel
Liturgické období:  Mezidobí, 30. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Řím 11,1-2a.11-12.25-29
Žl 94,12-13a.14-15.17-18
-
Lk 14,1.7-11

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V sobotu se při večerní mši svaté mohou číst texty z následující neděle, není-li významný svátek nebo slavnost - klikněte na neděli v kalendáři.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 30. října, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 30. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Marcel
Text 1.čtení:
Řím 11,1-2a.11-12.25-29

To, že byli židé vyloučeni, přineslo světu smíření (s Bohem); až budou znova přijati, bude to úplné vzkříšení z mrtvých (Řím 11,15).
Bůh od pradávna zaslíbil svému lidu spásu, ale on ji odmítl, když se ukázala v Ježíši Kristu. Bůh však nezavrhl svůj národ. Většina je sice na špatné cestě, ale je zde "malý zbytek Izraele", který stejně jako vícekrát v dějinách Starého zákona je základem Izraele nového. V něm dojdou pohané i židé spásy. Bůh nikoho nezavrhl, protože jeho milost v Ježíši Kristu je pro všechny lidi.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Ptám se: Zavrhl snad Bůh svůj lid? Rozhodně ne! Já jsem přece také Izraelita, Abrahámův potomek z Benjamínova kmene. Nezavrhl Bůh svůj lid, který si napřed vyhlédl. Ptám se tedy: Klopýtli tak, aby padli nadobro? Rozhodně ne! Ale pro jejich pád přešla spása na pohany, aby na ně začali žárlit. Když však už jejich pád znamená pro svět bohatství a (obrácení) jejich malého počtu pohany obohatilo, tím spíše (se to ukáže, až se židé obrátí) v plném počtu! Bratři, nechci vás nechat v nevědomosti, jak je to s tímto tajemstvím, abyste se proto nespoléhali jen na svůj vlastní názor. Část Izraele se zatvrdila, dokud nevstoupí (do církve) pohané v plném počtu, a tak bude zachráněn celý Izrael, jak je to v Písmu: `Přijde ze Siónu vykupitel a odstraní od Jakuba bezbožnost. A v tom bude záležet moje smlouva s nimi, že zahladím jejich hříchy.' Pokud jde o evangelium, jsou (Božími) odpůrci, a to k vašemu prospěchu. Pokud však jde o vyvolení, jsou mu drazí kvůli svým praotcům. Když totiž Bůh někomu něco daruje nebo když někoho povolá, je to neodvolatelné.Text žalmu:
Žl 94,12-13a.14-15.17-18

Odp.: Nezavrhne Hospodin svůj národ.
Šťastný člověk, jehož vychováváš, Hospodine,
- a ve svém zákoně vyučuješ,
- abys mu popřál klidu od zlých časů.
Odp.
Neboť nezavrhne Hospodin svůj národ
- a své dědictví neopustí.
- Ale právo se vrátí ke spravedlnosti,
- následovat ji budou všichni upřímného srdce.
Odp.
Kdyby mně Hospodin nepomáhal,
- brzo by odpočívala duše má v tichu smrti.
- Jen si pomyslím: "Má noha je vratká",
- už mě podpírá, Hospodine, tvá milost.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 14,1.7-11

Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.
Běžné pravidlo tehdejšího stolování Ježíš používá, aby ukázal na hlubší skutečnost: Ten, kdo si dělá nárok na přední místo při hostině v Božím království, prozrazuje, že jeho vztah k Bohu je stále postaven na vlastním výkonu. Bůh však "povyšuje ponížené", kteří vědí, že vše je Božím darem (srov. 22,27).

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když (Ježíš) přišel v sobotu do domu jednoho z předních farizeů, aby tam pojedl, dávali si na něj pozor. Přitom si všiml, jak si hosté vybírají přední místa. Řekl jim tedy toto poučení: "Až budeš od někoho pozván na svatební hostinu, nesedej si na přední místo. Mohl by být od něho pozván někdo vzácnější než ty, a ten, kdo pozval tebe i jeho, by přišel a řekl ti: `Uvolni mu místo!' Tu bys musel s hanbou zaujmout poslední místo. Ale když budeš pozván, jdi si sednout na poslední místo, takže až přijde ten, který tě pozval, řekne ti: `Příteli, pojď si sednout dopředu!' To ti bude ke cti u všech, kteří budou s tebou u stolu. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015