Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 12:29


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 28. srpna, 2022
Svátek má:  Augustin

Liturgický svátek:  Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 22. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Sir 3,19-21.30-31 (řec. 17-18.20.28-29)
Žl 68,4-5ac.6-7ab.10-11
Žid 12,18-19.22-24a
Lk 14,1.7-14

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 28. srpna, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 22. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Sir 3,19-21.30-31 (řec. 17-18.20.28-29)

Pokořuj se, a před Pánem nalezneš milost.
Pokorou je zde míněno budování života na Boží moci, nikoli na vlastních přednostech. To je pokora, která se líbí Bohu.

Čtení z knihy Sirachovcovy.
Synu, dělej své práce v skromnosti, a budeš milován bohulibými lidmi. Čím jsi větší, tím víc se pokořuj, a před Pánem nalezneš milost. Neboť veliká je moc Pána, je slaven pokornými lidmi. Pro ránu domýšlivce není uzdravení, neboť se v něm uchytilo ošklivé býlí. Rozumné srdce chápe poučné výroky, moudrý člověk touží po pozorných posluchačích.Text žalmu:
Žl 68,4-5ac.6-7ab.10-11

Odp.: Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka.
Spravedliví se radují, jásají před Bohem
- a veselí se v radosti.
- Zpívejte Bohu, velebte jeho jméno,
- jeho jméno je Hospodin.
Odp.
Otec sirotků, ochránce vdov
- je Bůh ve svém svatém příbytku.
- Bůh zjednává opuštěným domov,
- vězně vyvádí k šťastnému životu.
Odp.
Seslal jsi hojný déšť, Bože, na své dědictví,
- vzkřísils je, když zemdlelo.
- Usadilo se v něm tvoje stádce,
- ve své dobrotě ses postaral o chudáka, Bože!
Odp.Text 2.čtení:
Žid 12,18-19.22-24a

Přistoupili jste k hoře Siónu a k městu živého Boha.
Takové pozice křesťanů nemá a nemusí vzbuzovat strach, jako tomu bylo u Izraelitů při uzavírání první smlouvy. Důvodem však není Boží slabost, ale křesťanova účast v nové smlouvě s novým prostředníkem.

Čtení z listu Židům.
Bratři! Nepřistoupili jste k hmotné hoře, (z které) šlehal oheň a která (byla zahalena) mračnou temnotou a bouří, a přitom za zvuku trouby byly prohlášeny předpisy. (Když to všechno Izraelité) slyšeli, zdráhali se (poslouchat a prosili), aby (Bůh) už k nim nemluvil. Vy však jste přistoupili k hoře Siónu a k městu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému: ke shromáždění obrovského množství andělů a k obci prvorozenců, kteří jsou zapsáni v nebi; (přistoupili jste) k soudci, Bohu všech, k duším spravedlivých, kteří už dosáhli cíle, a k Ježíši, prostředníku nové smlouvy.Text evangelia:
Lk 14,1.7-14

Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.
Dvě poučení, zdánlivě určená jen pro obyčejný život, mají přivést k respektování Boha jako toho, kdo s konečnou platností povyšuje a ponižuje, čili kdo je jediným oprávněným soudcem člověka.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když (Ježíš) přišel v sobotu do domu jednoho z předních farizeů, aby tam pojedl, dávali si na něj pozor. On si všiml, jak si hosté vybírají přední místa. Řekl jim tedy toto poučení: "Až budeš od někoho pozván na svatební hostinu, nesedej si na přední místo. Mohl by být od něho pozván někdo vzácnější než ty, a ten, kdo pozval tebe i jeho, by přišel a řekl ti: `Uvolni mu místo!' Tu bys musel s hanbou zaujmout poslední místo. Ale když budeš pozván, jdi si sednout na poslední místo, takže až přijde ten, který tě pozval, řekne ti: `Příteli, pojď si sednout dopředu!' To ti bude ke cti u všech, kteří budou s tebou u stolu. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen." Svému hostiteli pak řekl: "Když strojíš oběd nebo večeři, nezvi své přátele, ani bratry, ani příbuzné, ani bohaté sousedy, aby tě snad také nepozvali, a tak by se ti dostalo odměny. Ale když strojíš hostinu, pozvi žebráky a mrzáky, chromé a slepé. A budeš blahoslavený, protože oni ti to nemají čím odplatit. Dostaneš však odměnu při vzkříšení spravedlivých."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015