Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 11:15


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Středa, 10. srpna, 2022
Svátek má:  Vavřinec

Liturgický svátek:  Svátek sv. Vavřince, mučedníka [Svátek]
Liturgické období:  Mezidobí, 19. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

2 Kor 9,6-10
Žl 112,1-2.5-6.7-8.9
-
Jan 12,24-26

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V den svátku se zobrazují ve všední dny vlastní texty, v neděli texty platné pro neděli.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Středa, 10. srpna, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 19. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Svátek sv. Vavřince, mučedníka [Svátek]
Text 1.čtení:
2 Kor 9,6-10

Bůh miluje radostného dárce.
Svatý Vavřinec, pokladník římské církve, si zvolil z nadpřirozeného vnuknutí nejlepší způsob, jak investovat svůj majetek: "Božími bankami," říkával sv. Jan Zlatoústý, "jsou ruce chudých."

.
Bratři! Kdo rozsévá skoupě, skoupě bude také sklízet, a kdo rozsévá požehnaně, požehnaně bude také sklízet. Každý ať dá podle toho, jak se sám u sebe rozhodl, ne s těžkým srdcem a proti své vůli, protože Bůh miluje radostného dárce. A Bůh je dosti mocný, aby vás hojně zahrnul svými dary, takže pak budete mít vždycky a ve všem dostatek, že stačíte i na to, abyste dělali mnoho dobrých skutků. Stojí to v Písmu: `Hojně rozdává chudým, jeho štědrost potrvá navždy'. A ten, který poskytuje rozsévači semeno a chléb k jídlu, poskytne a rozmnoží i vám osivo a dá vzrůst plodům vaší štědrosti.Text žalmu:
Žl 112,1-2.5-6.7-8.9

Odp.: Blaze muži, který se slitovává a půjčuje.
Blaze muži, který se bojí Hospodina,
- který má velkou zálibu v jeho přikázáních.
- Mocné bude na zemi jeho potomstvo,
- pokolení řádných lidí bude požehnáno.
Odp.
Blaze muži, který se slitovává a půjčuje,
- stará se o své věci podle práva.
- Neboť navěky nezakolísá,
- ve věčné paměti bude spravedlivý.
Odp.
Nemusí se obávat zlé zprávy,
- jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina.
- Jeho srdce je zmužilé, nebojí se,
- dokud neuzří své protivníky ve zmatku.
Odp.
Rozděluje, dává chudým,
- jeho štědrost potrvá navždy,
- jeho moc poroste v slávě.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Jan 12,24-26

Jestliže mi kdo slouží, Otec ho zahrne poctou.
Dělit se znamená umírat svému sobectví. Hospodářství tohoto světa má své přísné techniky, které jsou často bezcitné. Ale existuje také duše každého hospodářství, a to je křesťanská láska, která je především láskou k Bohu a hned potom láskou k bližním, přednostně k posledním.

Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Amen, amen, pravím vám: Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek. Kdo má svůj život rád, ztratí ho; kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný. Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje; a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Jestliže mi kdo slouží, Otec ho zahrne poctou."Doplňující text:
Sv. Vavřince, mučedníka - SvátekLiturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015