Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 12:32


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 5. srpna, 2022
Svátek má:  Kristián

Liturgický svátek:  Posvěcení římské baziliky Panny Marie [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 18. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       bílá)
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Nah 2,1.3; 3,1-3.6-7
Dt 32, 35cd-36ab.39abcd.41
-
Mt 16,24-28

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 5. srpna, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 18. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Posvěcení římské baziliky Panny Marie [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Nah 2,1.3; 3,1-3.6-7

Běda krvelačnému městu!
Kniha proroka Nahuma byla pokládána za děkovnou liturgii za pád Ninive (612 př. Kr.). "Krvelačné město", zde zmíněné, je Ninive, dobyté Médy a Babylóňany. Ničema, který je zničen, je mocný asyrský král Ašurbanipal (již 625 př. Kr.). Nahumovo líčení válečné scény má značný dramatický spád. Úsečné formulace zvukomalebně navozují atmosféru bitvy.

Čtení z knihy proroka Nahuma.
Hle, po horách přichází posel radosti, který zvěstuje pokoj! Slav, Judo, svoje slavnosti a splň svoje sliby. Zhoubce už nebude tebou procházet, docela je zničen. Neboť Hospodin obnoví důstojnost Jakuba jako důstojnost Izraele, protože pustošitelé je zpustošili, a zničili jejich odnože. Běda krvelačnému městu, celé je ve lži, plné je násilí, nepřestává loupit! Biče práskají, kola rachotí, pádí koně a drkotají vozy, jezdci na vzpínajících (se ořích), kmitají se meče a blýskají se kopí, množství zabitých, hromady mrtvol - není jim konce, klopýtá se přes mrtvá těla! Poházím tě výkaly, pohaním a postavím na pranýř. Každý, kdo tě spatří, prchne od tebe a řekne: "Veta je po Ninive! Kdo by se nad ním slitoval? Kde najdu ty, kdo by ho potěšili?"Text žalmu:
Dt 32, 35cd-36ab.39abcd.41

Odp.: Já usmrcuji a já oživuji.
Blízký je den jejich zkázy,
- rychle přijde osud jim stanovený,
- neboť Hospodin se ujme práva svého lidu,
- smiluje se nad svými služebníky.
Odp.
Podívejte se, že já, já to jsem,
- není mimo mne boha,
- já usmrcuji a já oživuji,
- když udeřím, tak i uzdravuji!
Odp.
Jestliže naostřím svůj blýskavý meč,
- připraví-li se k právu má ruka,
- pomstím se svým nepřátelům,
- odplatím těm, kdo mě nenávidí.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 16,24-28

Jakou dá člověk náhradu za svou duši?
Stejná cesta kříže je po Petrovi nyní nabídnuta i ostatním učedníkům. Je to cesta ztrácení vlastního života (dosl. duše, tj. vlastních představ a vlastních jistot) a cesta znovuobjevení jeho očištěné podoby. Příchodem Syna člověka ve slávě je snad myšleno Ježíšovo vzkříšení předem naznačené v setkání s učedníky na hoře (srov. Mt 17,1-13).

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nebo jakou dá člověk náhradu za svou duši? Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy odplatí každému podle jeho jednání. Amen, pravím vám: Někteří z těch, kdo tady stojí, neokusí smrt, dokud neuvidí Syna člověka, jak přichází se svým královstvím."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015