Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pondělí, 17. června 2024, 17:43


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 22. srpna, 2022
Svátek má:  Bohuslav

Liturgický svátek:  Památka Panny Marie Královny [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 21. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

2 Sol 1,1-5.11b-12
Žl 96,1-2a.2b-3.4-5
-
Mt 23,13-22

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 22. srpna, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 21. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka Panny Marie Královny [Závazná památka]
Text 1.čtení:
2 Sol 1,1-5.11b-12

Jméno Páně bude oslaveno skrze vás a vy budete oslaveni skrze něho.
Poté co apoštol Pavel vyřídil protokolární záležitosti uvedením odesílatelů, adresáta a pozdravem, přechází k děkovné modlitbě za soluňskou církevní obec. Chválí její víru a lásku. Místo naděje, kterou Pavel vyzdvihl již v prvním listě Soluňanům, je zde uvedena stálost, tedy vytrvalost v pronásledováních a souženích. Podobně jako v jiných novozákonních spisech, zejména v prvním listu Petrově, je právě taková vytrvalost považována za cestu do Božího království.

Začátek druhého listu svatého apoštola Pavla Soluňanům.
Pavel, Silván a Timotej soluňské církevní obci, (která žije ve spojení) s Bohem, naším Otcem, a s Pánem Ježíšem Kristem. Milost vám a pokoj od Boha Otce a od Pána Ježíše Krista. Bratři, máme povinnost stále za vás Bohu děkovat. Patří se to, protože vaše víra dělá velké pokroky a vzájemná láska jednoho každého i všech vás se rozmáhá, takže na vás můžeme být v Božích církevních obcích hrdí pro vaši stálost a víru ve všech pronásledováních a souženích, která snášíte. V tom se právě ukazuje spravedlivý Boží soud: tak máte být uznáni za hodné Božího království, pro které trpíte. Aby vás učinil náš Bůh hodnými dober, ke kterým vás povolal, a svou mocí zdokonalil, že budete mít vždycky zálibu v (konání) dobra a vaše víra (aby se projevovala) skutky. Pak bude jméno našeho Pána Ježíše oslaveno skrze vás, a vy (budete oslaveni) skrze něho podle milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista.Text žalmu:
Žl 96,1-2a.2b-3.4-5

Odp.: Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech.
Zpívejte Hospodinu píseň novou,
- zpívejte Hospodinu, všechny země!
- Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno.
Odp.
Rozhlašujte den po dni jeho spásu,
- vypravujte mezi pohany o jeho slávě,
- mezi všemi národy o jeho divech.
Odp.
Neboť Hospodin je veliký a velmi hodný chvály,
- je třeba se ho bát více nežli všech bohů.
- Neboť všichni bohové pohanů jsou výmysly,
- Hospodin však stvořil nebe.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 23,13-22

Běda vám, slepí vůdcové!
Dnes, zítra a pozítří zazní sedmero "běda!" vůči všem, kteří mají nasazenou masku předpisové zbožnosti. Jedním z pokušení zbožných je náboženská horlivost vnucovaná druhým, která je tak svazuje a zabraňuje vstoupit do svobody dítěte nebeského království. Dalším pokušením je pak upřesňovat plnění zákona nekonečným škatulkováním, jež však zcela zastíní vědomí živé Boží skutečnosti.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl: "Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Zavíráte před lidmi nebeské království. Sami do něho nevstupujete, a těm, kdo chtějí vstoupit, v tom zabraňujete. Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Obcházíte moře i zemi, abyste získali jednoho nového věřícího, a když se jím někdo stane, děláte z něho syna pekla, dvakrát horšího, nežli jste sami. Běda vám, slepí vůdcové! Říkáte: `Kdo by přísahal při chrámu, není vázán, kdo však by přísahal při chrámovém zlatě, je vázán.' Pošetilci a slepci! Co je víc: zlato, či chrám, který to zlato posvětil? Dále (říkáte): `Kdo by přísahal při oltáři, není vázán, ten však, kdo by přísahal při daru, který na něm leží, je vázán.' Slepci! Co je víc: dar, či oltář, který ten dar posvěcuje? Kdo tedy přísahá při oltáři, přísahá při něm i při všem, co na něm leží; a kdo přísahá při chrámu, přísahá při něm i při tom, kdo v něm přebývá; a kdo přísahá při nebi, přísahá při Božím trůnu i při tom, kdo na něm sedí."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015