Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 25. května 2024, 10:00


Následující měsíc » « Předchozí měsícříjna 2022
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: říjen 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 25. října, 2022
Svátek má:  Beáta

Liturgický svátek:  Sv. Kryšpín
Liturgické období:  Mezidobí, 30. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Ef 5,21-33
Žl 128,1-2.3.4-5
-
Lk 13,18-21

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 25. října, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 30. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Sv. Kryšpín
Text 1.čtení:
Ef 5,21-33

Toto tajemství je veliké; mám na mysli vztah Krista a církve.
Podřízení ženy muži není pro dnešní mentalitu tak samozřejmé, jako bylo pro autora listu Efesanům. Výzva, aby muž miloval svoji ženu, jako Kristus miloval církev, však do značné míry modifikuje patriarchální rodinné vztahy. Kladl muži vlastně ještě náročnější požadavek než ženě. Tento úryvek měl také velký vliv na svátostné pojetí manželství v katolické církvi. Určitou úlohu v tom sehrál latinský překlad řeckého slova "mystérion" (tajemství) jako "sacramentum", což byl termín, kterým scholastická teologie označovala svátost.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.
Bratři! Podřizujte se jeden druhému z úcty ke Kristu. Ženy (ať jsou podřízeny) svým mužům, jako kdyby to byl sám Pán. Muž je totiž hlavou ženy, podobně jako je Kristus hlavou církve, sám spasitel svého (tajemného) těla. Jako je církev podřízena Kristu, tak i ženy mají být svým mužům podřízeny ve všem. Muži, (každý z vás) ať miluje svou ženu, jako Kristus miloval církev a vydal sám sebe za ni, aby ji posvětil a očistil koupelí ve vodě a slovem. Tím si chtěl církev připravit slavnou, bez poskvrny, vrásky nebo něčeho takového, aby byla svatá a bez vady. Tak také muž má mít svou ženu rád jako vlastní tělo. Kdo má svou ženu rád, projevuje tím lásku sám sobě. Nikdo přece nemá v nenávisti vlastní tělo, ale dává mu jíst a přeje mu. Tak i Kristus (jedná) s církví, protože jsme údy jeho těla. `Proto opustí člověk otce i matku a připojí se k své manželce, a ze dvou se stane jen jeden člověk.' Toto tajemství je veliké; mám na mysli vztah Krista a církve. A proto každý z vás ať miluje svou ženu jako sám sebe a manželka ať zase svému muži projevuje úctu.Text žalmu:
Žl 128,1-2.3.4-5

Odp.: Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.
Blaze každému, kdo se bojí Hospodina,
- kdo kráčí po jeho cestách.
- Budeš jísti z výtěžku svých rukou,
- bude ti blaze a dobře.
Odp.
Tvá manželka bude jako plodná réva
- uvnitř tvého domu.
- Tvoji synové jako výhonky oliv
- kolem tvého stolu.
Odp.
Hle, tak bývá požehnán muž,
- který se bojí Hospodina.
- Ať ti Hospodin požehná ze Siónu,
- abys viděl štěstí Jeruzaléma po všechny dny svého života.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 13,18-21

Zrnko vyrostlo a stal se z něho keř.
Z malých, nepatrných začátků povstává velké hnutí království Božího a pro Lukáše i křesťanská světová misie (hořčičné zrnko či kvásek srovnej s keřem s hnízdícími ptáky
- tj. pohanskými národy, viz Ez 17,23
- či se 40 litry mouky).

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
(Ježíš) řekl: "Čemu se podobá Boží království a k čemu ho přirovnám? Je jako hořčičné zrnko, které člověk vzal a zasel na své zahradě; vyrostlo a stal se z něho keř, takže ptáci se uhnízdili v jeho větvích." A potom řekl: "K čemu přirovnám Boží království? Je jako kvas, který vzala žena a zadělala ho do tří měřic mouky, až se všechno prokvasilo."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015