Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 15. června 2024, 00:30


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervence 2022
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 12. července, 2022
Svátek má:  Bořek

Liturgický svátek:  Sv. Jan Qualbert
Liturgické období:  Mezidobí, 15. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Iz 7,1-9
Žl 48,2-3a.3b-4.5-6.7-8
-
Mt 11,20-24

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 12. července, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 15. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Sv. Jan Qualbert
Text 1.čtení:
Iz 7,1-9

Jestliže neuvěříte, neobstojíte.
V roce 735 př. Kr. se ocitlo Judsko se svým králem Achazem ve velkém nebezpečí. Severní sousedé Aram (Sýrie) a Izrael chtěli Judsko obsadit a dosadit na trůn krále, který by se s nimi spojil proti tehdejší velmoci Asýrii. Prorok Izaiáš vyzývá vystrašeného krále Achaza, aby zůstal klidný a nebál se. Izaiáš také připojuje zaslíbení, že plány nepřátel se neuskuteční. Avšak zaslíbení má jednu podmínku - víru, která se spoléhá na Hospodina, a nikoli na uzavírání taktických spojenectví: "Jestliže neuvěříte, neobstojíte!"

Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Za dnů Achaza, syna Jotama, který byl synem Uzijáha, judského krále, vytáhl Resin, král aramejský, a Pekach, syn Remaljáhův, král izraelský, proti Jeruzalému do boje, ale nemohli ho dobýt. Davidův dům dostal zprávu: Aramejci táboří v Efraimsku. Tu se zachvělo (královo) srdce i srdce jeho lidu, jako se chvějí stromy v lese větrem. Hospodin řekl Izaiášovi: "Jdi naproti Achazovi, ty a tvůj syn Šearjašub, na konec vodovodu horního rybníka na cestu u valchářova pole a řekneš mu: Hleď zůstat klidný a neboj se, neklesej na mysli před těmito dvěma kousky čadících oharků, před Resinem, zuřícím hněvem, a Aramejci a před synem Remaljáhovým, poněvadž se proti tobě spikli Aramejci s Efraimity a synem Remaljáhovým a řekli: `Potáhneme na Judsko, naženeme mu hrůzu, obsadíme ho a uděláme tam králem Tabealova syna.' Tak praví Pán, Hospodin: Nezdaří se to, nestane se to! Hlavou Aramejska je Damašek a hlavou Damašku je Resin (ještě šedesát pět let, a přestane Efraim být národem). Hlavou Efraimska je Samaří a hlavou Samaří je Remaljáhův syn. Jestliže neuvěříte, neobstojíte."Text žalmu:
Žl 48,2-3a.3b-4.5-6.7-8

Odp.: Bůh dává věčné trvání svému městu.
Hospodin je veliký, velmi je hodný chvály
- v městě našeho Boha.
- Jeho svatá hora, ten slavný pahorek,
- je radostí celé země.
Odp.
Hora Sión, to tajemné sídlo Boží,
- je městem velikého krále.
- Bůh se ukázal v jejích pevnostech
- jako jistá ochrana.
Odp.
Neboť hle, sešli se králové,
- spolu učinili útok.
- Jen však se podívali, užasli,
- ve zděšení prchli.
Odp.
Hrůza je tam zachvátila,
- křeč jak ženu, která rodí,
- jako když východní vítr
- rozbíjí taršíšské lodi.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 11,20-24

Tyru a Sidónu bude v soudný den lehčeji než vám.
Města Chorazin, Betsaida a Kafarnaum, která jsou zde srovnávána s místy symbolizujícími největší pýchu a zlovolnost, se stávají působišti mnohých Ježíšových zázraků. Na ně a na Ježíšovu zvěst však reagovali především lidé na okraji. Ti zabydlení a sebejistí jako by nevěděli, co vlastně chtějí (viz Mt 11,16-19). Setrvání v tomto postoji by však mohlo mít osudné následky.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš začal vytýkat městům, ve kterých se stalo nejvíc jeho zázraků, že se neobrátila: "Běda tobě, Chorazine, běda tobě, Betsaido! Kdyby se staly v Tyru a Sidónu takové zázraky jako u vás, už dávno by dělali pokání v žínici a v popelu. Ale to vám říkám: Tyru a Sidónu bude v soudný den lehčeji než vám. A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe? Až do pekla klesneš! Kdyby se v Sodomě staly ty zázraky, které se staly v tobě, zůstala by až do dneška. Ale říkám vám: Sodomské zemi bude v soudný den lehčeji než tobě."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015