Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Úterý, 5. března 2024, 08:23


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervence 2022
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 19. července, 2022
Svátek má:  Čeněk

Liturgický svátek:  Sv. Makrina
Liturgické období:  Mezidobí, 16. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Mich 7,14-15.18-20
Žl 85,2-4.5-6.7-8
-
Mt 12,46-50

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 19. července, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 16. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Sv. Makrina
Text 1.čtení:
Mich 7,14-15.18-20

Všechny naše hříchy svrhneš do mořských propastí.
Na konci knihy proroka Micheáše stojí modlitba podobná žalmům. Pochází pravděpodobně z doby po návratu z babylónského vyhnanství. Je tedy časově pozdější než původní Micheášovo proroctví. Prosebník pohlíží na slavnou minulost vyvoleného lidu a čerpá odtud naději pro budoucnost. Hospodin je v této krásné modlitbě líčen jako pastýř, takže čtenář Bible si v této souvislosti připomene žalm 23 - "Hospodin je můj pastýř", nebo Ježíšovu řeč "Já jsem dobrý pastýř" v 10. kapitole Janova evangelia.

Čtení z knihy proroka Micheáše.
Pas, (Hospodine, pastýřskou) holí svůj lid, stádce, které vlastníš, ty, kteří přebývají v lesní samotě, uprostřed úrodných krajin; ať se pasou v Bašanu, v Gileadu jako za pradávných časů. Ukaž nám divy (své moci), jako za dnů, když jsi vycházel z Egypta. Který bůh je ti podoben? Zbytku svého dědictví odpouštíš nepravost, promíjíš hřích. Netrváš na svém hněvu navěky, spíše máš zálibu v milosrdenství. Znovu se smiluješ, nebudeš dbát na naše viny, všechny naše hříchy svrhneš do mořských propastí. Jakubovi ukážeš věrnost, Abrahámovi svoji přízeň, jak jsi přísahal našim otcům od pradávných časů.Text žalmu:
Žl 85,2-4.5-6.7-8

Odp.: Ukaž nám, Pane, své milosrdenství!
Byl jsi milostivý, Hospodine, své zemi,
- změnil jsi k dobru Jakubův úděl.
- Odpustils vinu svého lidu,
- přikryl jsi všechny jeho hříchy.
- Zadržels všechno své rozhořčení,
- uklidnil jsi žár svého hněvu.
Odp.
Obnov nás, Bože, náš spasiteli,
- odlož svou nevoli proti nám!
- Což se navěky budeš na nás zlobit,
- roztáhneš svůj hněv na všechna pokolení?
Odp.
Což nám už nevrátíš život,
- aby se tvůj lid radoval v tobě?
- Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství
- a dej nám svou spásu!
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 12,46-50

Ukázal rukou na své učedníky a řekl: To je moje matka a to jsou moji příbuzní.
Rozhodnutí pro Ježíše není možné donekonečna protahovat a není ani možné spoléhat se jen na vnější formální vztahy a nároky příbuzenství. O příslušnosti k Ježíšově nové rodině rozhoduje to, co člověk koná ve víře.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když mluvil Ježíš k zástupům, jeho matka a příbuzní stáli venku a chtěli s ním mluvit. Někdo mu řekl: "Hle, tvoje matka a tvoji příbuzní stojí venku a chtějí s tebou mluvit." On však odpověděl tomu, kdo mu to řekl: "Kdo je moje matka a kdo jsou moji příbuzní?" A ukázal rukou na své učedníky a řekl: "To je moje matka a to jsou moji příbuzní! Každý totiž, kdo plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr i sestra i matka."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015