Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 20. července 2024, 02:16


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2021
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 5. září, 2021
Svátek má:  Boris

Liturgický svátek:  Sv. Viktorin (Vítězslav)
Liturgické období:  Mezidobí, 23. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Iz 35,4-7a
Žl 146,6c-7.8-9a.9bc-10
Jak 2,1-5
Mk 7,31-37

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 5. září, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 23. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Viktorin (Vítězslav)
Text 1.čtení:
Iz 35,4-7a

Tehdy se otevřou oči slepých, odemknou se uši hluchých.
Útěšná slova, zobrazující dobrou budoucnost Izraeli, kterému se vedlo zle v babylónském zajetí, stojí na zásadní skutečnosti: to dobré se stane tehdy, když přijde Bůh sám se svou záchranou. Tato slova mají ovšem své vrcholné naplnění až v příchodu Kristově.

Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Malomyslným řekněte: "Vzmužte se, nebojte se! Hle, Bůh váš přináší odvetu, odplatu božskou! On sám přijde a spasí vás!" Tehdy se otevřou oči slepých, odemknou se uši hluchých. Tu poskočí chromý jak jelen a zaplesá jazyk němého, neboť na stepi vyprýští vody, potoky na poušti. Vyprahlá země se změní v rybník a žíznivá půda v prameny vod.Text žalmu:
Žl 146,6c-7.8-9a.9bc-10

Odp.: Duše má, chval Hospodina! Nebo: Aleluja.
Hospodin zachovává věrnost navěky,
- zjednává právo utlačeným,
- dává chléb lačným.
- Hospodin vysvobozuje vězně.
Odp.
Hospodin otvírá oči slepým,
- Hospodin napřimuje sklíčené,
- Hospodin miluje spravedlivé,
- Hospodin chrání přistěhovalce.
Odp.
Hospodin podporuje sirotka a vdovu,
- ale mate cestu bezbožníků.
- Hospodin bude vládnout navěky,
- tvůj Bůh, Sióne, po všechna pokolení.
Odp.Text 2.čtení:
Jak 2,1-5

Což nevyvolil Bůh chudé, aby byli dědici Království?
Tak vlastně mluví celý Nový zákon. Kdo je chudý, je otevřený Božímu obdarování. Obdiv k vlivným a bohatým a jejich upřednostňování mohou mít zištné pozadí a křesťanu rozhodně nesluší.

Čtení z listu svatého apoštola Jakuba.
Moji bratři, s vírou v našeho božského Pána Ježíše Krista nesmíte spojovat stranictví (k lidem). Když k vám do shromáždění vejde muž se zlatými prsteny na rukou, ve skvělém oděvu, a vejde také chudák v obnošených šatech, vy jste samá pozornost k tomu, který je nádherně oblečen, a řeknete mu: "(Prosím,) posaď se tady na čestné místo." Ale tomu chuďasovi řeknete: "Ty stůj tamhle" nebo "Sedni si tady u mých nohou." Neděláte tak rozdíly navzájem mezi sebou, nestáváte se soudci podle špatných zásad? Poslyšte, moji milovaní bratři! Což nevyvolil Bůh (právě) chudé (v očích) světa, aby byli skrze víru bohatí a dědici Království, které slíbil těm, kdo ho milují?Text evangelia:
Mk 7,31-37

Hluchým dává sluch a němým řeč.
To znamená, že stvoření, které z Boží ruky vyšlo jako dobré a teď dobré není, Ježíš opět navrací do původního stavu. I tím se legitimuje jako Mesiáš.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš odešel z tyrského kraje a šel přes Sidón územím Desetiměstí ke Galilejskému moři. Přivedli k němu hluchoněmého a prosili ho, aby na něho vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, vložil mu prsty do uší, dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl s povzdechem k nebi a řekl: "Effatha!", to znamená: "Otevři se!" A hned se mu otevřel sluch, rozvázal se mu jazyk a mluvil správně. (Ježíš) jim pak přikázal, aby o tom nikomu neříkali. Čím více však jim to přikazoval, tím více to rozhlašovali. Byli celí užaslí a říkali: "Dobře všechno udělal, i hluchým dává sluch, i němým řeč!"Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015