Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 24. července 2024, 05:05


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2022
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 2. září, 2022
Svátek má:  Adéla

Liturgický svátek:  Sv. Justus
Liturgické období:  Mezidobí, 22. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Kor 4,1-5
Žl 37,3-4.5-6.27-28.39-40
-
Lk 5,33-39

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 2. září, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 22. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Sv. Justus
Text 1.čtení:
1 Kor 4,1-5

Pán učiní, že bude zřejmé, jaké měl kdo úmysly.
Apoštolové a misionáři jsou podle Pavla Kristovi služebníci a správci Božích tajemství. Správa, řecky "oikonomia", znamená též rozdělování a další předávání toho, co Bůh skrze Krista dal světu. Také celý Boží plán, který se v dějinách spásy uskutečňuje, se označuje teologickým pojmem "oikonomia". Apoštol si je jist, že jedná v souladu s tímto Božím plánem, a proto nepodléhá lidskému soudu. Konečný úsudek o něm náleží Bohu.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Ať se každý na nás dívá jako na Kristovy služebníky a správce Božích tajemství. A když tedy někdo něco spravuje, požaduje se ovšem od něho, aby na něj bylo spolehnutí. Mně na tom pramálo záleží, abych byl posuzován od vás nebo od nějakého jiného lidského soudu. Ale ani já sám sebe neposuzuji. Moje svědomí mně sice nic nevyčítá, ale tím ještě nejsem ospravedlněn. Úsudek o mně patří Pánu. Proto nic nesuďte předčasně, než přijde Pán. On také vynese na světlo věci, které jsou dosud ukryty v temnotách, a učiní, že bude zřejmé, jaké měl kdo úmysly. A teprve tehdy může každý dostat od Boha chválu.Text žalmu:
Žl 37,3-4.5-6.27-28.39-40

Odp.: Spravedlivým přichází spása od Hospodina.
Doufej v Hospodina a čiň dobro,
- pak budeš přebývat v zemi a těšit se klidu.
- Raduj se v Hospodinu
- a dá ti, po čem touží tvé srdce.
Odp.
Hospodinu svěř svůj osud,
- v něho důvěřuj, on sám bude jednat.
- Tvé spravedlnosti dá vzejít jako světlu,
- tvému právu jak polednímu jasu.
Odp.
Chraň se zlého a čiň dobré,
- a přežiješ věky,
- neboť Hospodin miluje spravedlnost,
- neopouštší svoje zbožné.
- Zločinci však zajdou,
- potomstvo bezbožníků bude vyhlazeno.
Odp.
Ale spravedlivým přichází spása od Hospodina,
- v dobách tísně je jim útočištěm.
- Hospodin jim pomáhá a je vysvobozuje,
- bezbožníků je zbavuje a chrání je,
- protože se k němu utíkají.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 5,33-39

Až jim ženicha vezmou, potom se budou postit.
Zatím je Ježíš s nimi a uvádí je do svatební (mesiášské) hostiny. Půst by tedy neodpovídal skutečnosti přicházejícího Božího království. Podobenstvími to je ještě zvýrazněno: Mladé víno, které Ježíš přináší, nelze nalít do starých měchů zaběhlých forem života a zbožnosti. Zaběhlost však často láká velmi silně (v. 39).

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Farizeové a učitelé Zákona řekli Ježíšovi: "Janovi učedníci se často postí a konají modlitby, stejně i učedníci farizeů, ale tvoji jedí a pijí." Ježíš jim odpověděl: "Můžete nutit hosty na svatbě, aby se postili, dokud je ženich mezi nimi? Přijdou však dny, kdy jim ženicha vezmou, a v těch dnech se potom budou postit." Pověděl jim také toto přirovnání: "Nikdo neustřihne na záplatu kus z nových šatů a nevsadí na staré šaty, jinak rozstřihne nové šaty a na staré se záplata z nových nehodí. A nikdo nenalévá mladé víno do starých měchů, jinak mladé víno měchy roztrhne, vyteče a měchy přijdou nazmar. Ale mladé víno se musí nalévat do nových měchů. A žádný, kdo pije staré, nechce nové. Řekne totiž: To staré je lepší."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015