Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 24. července 2024, 04:16


Následující měsíc » « Předchozí měsícříjna 2021
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: říjen 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 5. října, 2021
Svátek má:  Eliška

Liturgický svátek:  Sv. Palmác
Liturgické období:  Mezidobí, 27. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Jon 3,1-10
Žl 130,1-2.3-4.7b-8
-
Lk 10,38-42

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 5. října, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 27. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Palmác
Text 1.čtení:
Jon 3,1-10

Ninivští obyvatelé změnili své hříšné chování, a Bůh se smiloval.
Jonáš se nějakým způsobem poučí a stává se nástrojem obrácení obyvatel Ninive. Ale zatímco tito bystře reagují na Boží varování a obrátí se, zůstává Jonáš dál uzavřen ve svém sobectví. Obyvatelé nepřátelského, pohanského města představují tvrdý a provokující kontrast s Izraelem. Všichni zde vzývají pro ně neznámého Boha a skutečně se vnitřně obrátí. Bohužel ti, kteří k Bohu patří, obrácení často jen předstírají.

Čtení z knihy proroka Jonáše.
Hospodin oslovil Jonáše podruhé: "Vstaň, jdi do velikého města Ninive a měj tam kázání, které ti ukládám." Jonáš tedy vstal a šel do Ninive podle Hospodinova rozkazu. Ninive bylo veliké město před Bohem, tři dny se jím muselo procházet. Jonáš začal procházet městem první den a volal: "Ještě čtyřicet dní, a Ninive bude vyvráceno!" Ninivští obyvatelé však uvěřili Bohu, vyhlásili půst, oblékli se do žínic, velcí i malí. Zpráva o tom se dostala až k ninivskému králi. Vstal ze svého trůnu, odhodil svůj háv, oblékl se do žínice a sedl si do popela. Dal provolat: "V Ninive, z rozkazu krále a jeho velmožů: Lidé ani dobytek, skot ani brav, nesmějí nic jíst, nesmějí se pást ani pít vodu. Obléknou se do žínic, lidé i dobytek, úpěnlivě budou prosit Boha; každý ať změní své hříšné chování a odvrátí se od nepravosti, která mu lpí na rukou. Snad se Bůh obrátí a smiluje, snad upustí od svého hrozného hněvu, a my nezahyneme." Když Bůh viděl, co učinili, že změnili své hříšné chování, smiloval se a nepřivedl na ně zkázu, kterou jim hrozil.Text žalmu:
Žl 130,1-2.3-4.7b-8

Odp.: Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, Pane, kdo obstojí?
Z hlubin volám k tobě, Hospodine,
- Pane, vyslyš můj hlas!
- Tvůj sluch ať je nakloněn
- k mé snažné prosbě!
Odp.
Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine,
- Pane, kdo obstojí?
- Ale u tebe je odpuštění,
- abychom ti mohli v úctě sloužit.
Odp.
Neboť u Hospodina je slitování,
- hojné je u něho vykoupení.
- On vykoupí Izraele
- ze všech jeho provinění.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 10,38-42

Marta ho přijala do svého domu. Marie si vybrala nejlepší úděl.
Dnešním příběhem Lukáš doplňuje včerejší důraz na rozvinutí lásky k bližnímu v jejím praktickém uskutečňování. Do protikladu nestaví službu a modlitbu, ale dva možné směry našich "starostí" - k "mnoha věcem" (třeba i důležitým a nutným) nebo k tomu "jedinému" (k učednickému přijetí Ježíšova slova do srdce, které pak může přivést k plodné službě v pravý čas).

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš přišel do jedné vesnice, kde ho přijala do domu nějaká žena jménem Marta. Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila Pánu k nohám a poslouchala jeho řeč. Marta měla plno práce s obsluhou. Přistoupila k němu a řekla: "Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala obsluhovat samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!" Pán jí odpověděl: "Marto, Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ se pro mnoho věcí. Ano, jen jedno je třeba. Marie si vybrala nejlepší úděl a ten jí nikdo nevezme."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015