Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 12:39


Následující měsíc » « Předchozí měsícříjna 2021
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: říjen 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 2. října, 2021
Svátek má:  Olivie

Liturgický svátek:  Památka sv. andělů strážných [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 26. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Bar 4,5-12.27-29
Žl 69,33-35.36-37
-
Lk 10,17-24

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 2. října, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 26. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. andělů strážných [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Bar 4,5-12.27-29

Ten, který na vás dopustil neštěstí, vám dá zase věčnou radost.
Znovu se vrací téma tragédie babylonského vyhnanství, ke kterému došlo proto, že Izrael zapomněl na svého Boha. Ale přijde vysvobození. Matka Jeruzalém opět uvidí své děti. Bůh nechává přijít zlo na svůj národ aby ho vychovával a on aby se obrátil. Bůh se neraduje z trestu, nemá v úmyslu zničit své vyvolené. Až se Izrael k němu obrátí, zapomene na svůj hněv a bohatě ho zahrne svými dary.

Čtení z knihy proroka Barucha.
Buď dobré mysli, můj lide, který máš slavné jméno Izrael; nejste prodáni národům k záhubě, ale proto jste vydáni protivníkům, že jste k hněvu popudili Boha. Vždyť jste rozhněvali svého stvořitele, protože jste obětovali zlým duchům, a ne Bohu. Zapomněli jste na věčného Boha, který vás vychoval, a zarmoutili jste Jeruzalém, (matku), která vás živila. Viděla, jak na vás přichází hněv od Boha, a řekla: "Slyšte, sousedé Siónu, neboť Bůh na mě přivedl velikou žalost. Viděla jsem zajetí svých synů a dcer, do kterého je přivedl Věčný. S radostí jsem je vychovávala, s pláčem a žalostí jsem je propustila. Nikdo ať se neraduje nade mnou, vdovou, od mnohých opuštěnou. Zpustošena jsem pro hříchy svých dětí, že se uchýlily od Božího zákona. Buďte dobré mysli, děti, a volejte k Bohu, neboť vás bude mít na paměti ten, který to dopustil. Jako vaše mysl tíhla k tomu, abyste se od Boha vzdalovali, tak se ho snažte po svém obrácení zase hledat s desetkrát větší horlivostí. Ano, ten, který na vás dopustil neštěstí, s vaším vysvobozením vám dá zase věčnou radost!"Text žalmu:
Žl 69,33-35.36-37

Odp.: Hospodin slyší chudáky.
Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se;
- pookřejte v srdci vy, kdo hledáte Boha!
- Neboť Hospodin slyší chudáky,
- nepohrdá svými vězni.
- Nechť ho chválí nebe i země,
- moře a vše, co se v nich hýbe.
Odp.
Neboť Bůh pomůže Siónu a vystaví judská města:
- budou tam bydlet a obsadí je.
- Zdědí je potomci jeho služebníků,
- budou tam sídlit, kdo milují jeho jméno.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 10,17-24

Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebi.
Učedníky, kteří se vracejí z misijní cesty (srov. také 9,10) a vyprávějí Ježíši co činili, Ježíš vede k hlubšímu pohledu jak na ovoce poselství spásy - vítězství nad satanem, tak na zdroj pravé radosti - jejich vlastní věčný život. Obojí je důvodem k "jásotu v Duchu svatém" (v. 21) i ke "štěstí" ("blahoslavenství") učedníků (v. 23). Objevuje se zde také základní model misie - vyslání, práce po dvou, návrat do domovské obce, porada, chvalozpěv a posila slovem.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Dvaasedmdesát (učedníků) se vrátilo a s radostí řekli: "Pane, dokonce i zlí duchové se nám podrobují ve tvém jménu!" Odpověděl jim: "Viděl jsem satana padnout jako blesk z nebe. Dal jsem vám moc šlapat na hady, štíry a (přemáhat) všechnu nepřítelovu sílu a vůbec nic vám nebude moci uškodit. Ale radujte se ani ne tak z toho, že se vám podrobují duchové, spíše se radujte, že vaše jména jsou zapsána v nebi." V té chvíli zajásal v Duchu svatém a řekl: "Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci ukryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo! Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo neví, kdo je Syn, jen Otec, ani kdo je Otec, jen Syn a ten, komu to chce Syn zjevit." Když byli sami, obrátil se k svým učedníkům těmito slovy: "Blahoslavené oči, které vidí, co vy vidíte! Říkám vám: Mnoho proroků a králů toužilo vidět, co vidíte vy, ale neviděli, a slyšet, co slyšíte vy, ale neslyšeli."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015