Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 17. července 2024, 22:46


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2021
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 20. září, 2021
Svátek má:  Oleg

Liturgický svátek:  Památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Ch&ng Hasanga a druhů, mučedníků [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 25. týden v mezidobí
Liturgická barva:       červená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Ezd 1,1-6
Žl 126,1-2ab.2cd-3.4-5.6
-
Lk 8,16-18

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 20. září, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 25. týden v mezidobí
Liturgická barva:  červená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Ch&ng Hasanga a druhů, mučedníků [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Ezd 1,1-6

Kdo patří k Hospodinovu lidu, může odejít do Jeruzaléma a stavět dům Hospodinu.
Asyřané a Babylóňané ničili dobytá města, deportovali obyvatelstvo a vnucovali jim jiná náboženství. Když se po sérii vítězství ujímá vlády král Kýros, nastoluje jinou politiku. Respektuje okupovaná města a nechá lidu náboženskou svobodu. Roku 538 př. Kr. po porážce Babylóna dává dovolení k návratu přesídlenců a k obnovení chrámu a kultu v Jeruzalémě. S pomocí Boží i lidí se tak začne naplňovat Jeremiášovo proroctví.

Začátek knihy Ezdrášovy.
V prvním roce (vlády) perského krále Kýra mělo se naplnit Hospodinovo slovo pronesené Jeremiášem. Proto Hospodin povzbudil ducha perského krále Kýra, že dal ústně i písemně vyhlásit po celém svém království toto: "Tak praví Kýros, perský král: Hospodin, Bůh nebes, dal mně všechna království země a přikázal mně, abych mu vystavěl dům v Jeruzalémě v Judsku. Kdokoli z vás, ze všeho jeho lidu - ať je s ním jeho Bůh! - může odejít do Jeruzaléma v Judsku a stavět dům Hospodinu, izraelskému Bohu, tomu Bohu, který je v Jeruzalémě. Každého, nechť bydlí kdekoli, ať podpoří místní obyvatelé stříbrem a zlatem, movitým majetkem, dobytkem i dobrovolnými dary pro Boží dům, který je v Jeruzalémě." Představitelé rodů Judy a Benjamína, kněží a levité i všichni, jejichž ducha Hospodin povzbudil, vydali se na cestu, aby stavěli Hospodinův dům v Jeruzalémě. Všechno okolní obyvatelstvo je velmi podpořilo stříbrnými nádobami a zlatem, movitým majetkem, dobytkem i vzácnými dary kromě toho, co dobrovolně obětovali.Text žalmu:
Žl 126,1-2ab.2cd-3.4-5.6

Odp.: Velkou věc s námi udělal Hospodin.
Když Hospodin přiváděl siónské zajatce,
- byli jsme jako ve snách.
- Tehdy byla naše ústa plná smíchu
- a náš jazyk plný jásotu.
Odp.
Tehdy se říkalo mezi pohany:
- "Velkou věc s nimi udělal Hospodin!"
- Ano, velkou věc s námi udělal Hospodin,
- naplnila nás radost.
Odp.
Hospodine, změň náš osud,
- jako se mění údolí na jihu země.
- Kdo sejí v slzách,
- žnout budou s jásotem.
Odp.
Vycházejí s pláčem,
- když nesou semeno k setí:
- přijdou však s jásotem
- a přinesou své snopy.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 8,16-18

Svítilna se postaví na podstavec, aby ti, kdo vcházejí, dobře viděli.
Zvěstování Božího slova v obci se nemá dít jen uzavřeně, ale také tak, aby osvěcovalo všechny, kteří mají zájem vstoupit na cestu následování. Mít Boží slovo znamená zachovat je a vytrvat pod jeho nárokem. Pak bude přidáno požehnání k růstu. Nemít je znamená zacházet s Božím slovem tak, jak (včera) ukázaly tři předchozí příklady (8,11-14). Člověk pak bude zbaven iluzí, že něco má.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl zástupům: "Nikdo nerozsvítí svítilnu a nepřikryje ji nádobou ani ji nedá pod postel, ale postaví ji na podstavec, aby ti, kdo vcházejí, dobře viděli. Nic totiž není skryto, co nebude zjeveno, a nic není utajeno, co by se nepoznalo a nevyšlo najevo. Dávejte tedy pozor, ať dobře posloucháte! Neboť kdo má, tomu bude dáno, ale kdo nemá, tomu bude vzato i to, co myslí, že má."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015