Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 17. července 2024, 21:26


Následující měsíc » « Předchozí měsíckvětna 2024
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: květen 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 16. května, 2024
Svátek má:  Přemysl

Liturgický svátek:  Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka (hlavní patron Čech) [Svátek]
Liturgické období:  7.týden velikonoční
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Řím 8,31b-39
Žl 69,5ab.7ac+8.15bc+31
-
Mt 10,17-22

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V den svátku se zobrazují ve všední dny vlastní texty, v neděli texty platné pro neděli.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 16. května, 2024

Liturgické období:  7.týden velikonoční
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka (hlavní patron Čech) [Svátek]
Text 1.čtení:
Řím 8,31b-39

Ani smrt, ani život nebude nás moci odloučit od Boží lásky.
Pavel přemítá o křesťanově životě, obnoveném Duchem, a žasne když, jak veliká je Boží láska, takže ji ani náš hřích nemůže narušit. Pouze nás může odtáhnout od jejího spásonosného tepla. Boží láska je však stále nezměnitelně přístupná a dostupná a je neochvějným základem našeho křesťanského života.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Když ani vlastního Syna neušetřil, ale vydal ho za nás za všecky, jak by nám s ním nedaroval také všechno ostatní? Kdo vystoupí se žalobou proti Božím vyvoleným? Bůh přece ospravedlňuje! Kdo odsoudí? Kristus Ježíš přece zemřel, ano i z mrtvých vstal, je po Boží pravici a přimlouvá se za nás! Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? Snad soužení nebo útisk nebo pronásledování nebo hlad nebo bída nebo nebezpečí nebo zabití? Stojí přece v Písmu: `Stále jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme pokládáni za ovce určené na porážku.' Ale v tom ve všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. A já jsem přesvědčen: ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížata, ani nic přítomného, ani nic budoucího, ani mocnosti, ani výška, ani hloubka, a vůbec nic stvořeného nebude nás moci odloučit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu.Text žalmu:
Žl 69,5ab.7ac+8.15bc+31

Odp.: Vyslyš mě, Bože, ve své veliké lásce! Nebo: Aleluja.
Více než mám vlasů na hlavě,
- je těch, kteří mě bez důvodu nenávidí,
- silnější než mé kosti
- jsou ti, kteří mě stíhají bez příčiny.
Odp.
Nechť nejsou kvůli mně zklamáni,
- kdo doufají v tebe, Pane,
- nechť kvůli mně nejsou zbaveni naděje,
- kdo hledají tebe, Bože Izraeli!
- Vždyť pro tebe jsem snášel potupu,
- pohana pokryla mou tvář.
Odp.
Vysvoboď mě od těch, kteří mě nenávidí,
- vytáhni mě z hluboké vody!
- Písní budu slavit Boží jméno,
- velebit je budu zpěvem chvály.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 10,17-22

Budou vás vodit před vladaře a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim a také pohanům.
Když píše Matouš své evangelium, jsou křesťané pronásledováni jak židy, tak pohany. Ježíš to však předpověděl: hlásit se k Božímu království vyžaduje radikální obrácení, a proto musí nutně vyvolat násilnou reakci u toho, kdo je odmítá.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým apoštolům: " Mějte se na pozoru před lidmi! Budou vás totiž vydávat soudům a bičovat v synagogách, budou vás vodit před vladaře a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim a také pohanům. Až vás vydají soudu, nedělejte si starosti, jak nebo co máte mluvit, protože v tu chvíli vám bude dáno, co máte mluvit. Neboť to už pak nemluvíte vy, ale mluví skrze vás Duch vašeho Otce. Bratr vydá na smrt bratra a otec syna, děti povstanou proti rodičům a způsobí jim smrt. Budete ode všech nenáviděni pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.Doplňující text:
Sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech - SvátekLiturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015