Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 21. července 2024, 22:30


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2022
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 18. září, 2022
Svátek má:  Kryštof

Liturgický svátek:  Sv. Josef Kupertinský
Liturgické období:  Mezidobí, 25. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Am 8,4-7
Žl 113,1-2.4-6.7-8
1 Tim 2,1-8
Lk 16,1-13

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 18. září, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 25. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Sv. Josef Kupertinský
Text 1.čtení:
Am 8,4-7

Proti těm, kteří "chudáka kupují za peníze".
Amos podobně jako jiní proroci svou kritikou zasahuje až do srdce oprávněně kritizovaných. Zneužívání bídy slabých lidí ukazuje jako skutek Hospodinu zvlášť odporný.

Čtení z knihy proroka Amosa.
Slyšte to vy, kteří šlapete po nuzném, utlačujete chudáky země a říkáte: "Kdypak už bude po (slavnosti) novoluní, abychom mohli prodávat obilí? A po sobotě, abychom mohli otevřít sýpky, zmenšovat míru, zvyšovat cenu, užívat podvodných vah, nuzáka kupovat za stříbro a chudáka opánky? I nejhorší obilí prodáme." Hospodin přísahal při Jakubově chloubě: "Navěky nezapomenu na žádný jejich skutek!"Text žalmu:
Žl 113,1-2.4-6.7-8

Odp.: Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého. Nebo: Aleluja.
Chvalte, Hospodinovi služebníci,
- chvalte jméno Hospodinovo!
- Buď velebeno Hospodinovo jméno
- nyní i navěky!
Odp.
Povznesen je Hospodin nade všechny národy,
- nad nebesa jeho sláva.
- Kdo je jako Hospodin, náš Bůh,
- který trůní na výsosti
- a shlíží dolů na nebe i na zem?
Odp.
Slabého zdvihá z prachu,
- ze smetiště povyšuje chudého,
- aby ho posadil vedle knížat,
- vedle knížat svého lidu.
Odp.Text 2.čtení:
1 Tim 2,1-8

Ať se konají k Bohu modlitby za všecky lidi. On chce, aby se všichni lidé zachránili.
Prosba za mocné tohoto světa je prosbou za proměnu světa, ve kterém by se dařilo životu podle evangelia. Upřímná prosba může změnit jednotlivce, kteří pak budou měnit celou společnost.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
První věc, ke které vybízím, je tato: ať se konají modlitby prosebné, přímluvné i děkovné za všecky lidi, za krále a všechny, kdo mají moc, abychom mohli vést život pokojný a klidný, v opravdové zbožnosti a počestnosti. Tak je to dobré a milé Bohu, našemu spasiteli. On chce, aby se všichni lidé zachránili a (došli) k poznání pravdy. Je totiž (jenom) jediný Bůh a (jenom) jediný prostředník mezi Bohem a lidmi: člověk Kristus Ježíš, který vydal sám sebe jako výkupné za všechny. To bylo zjeveno ve svůj čas; a já jsem byl ustanoven za hlasatele toho a za apoštola - to mluvím pravdu a nelžu - za učitele víry a pravdy mezi pohany. Přeji si tedy toto: všude se mají muži modlit tak, že budou zvedat čisté ruce bez hněvu a sváru.Text evangelia:
Lk 16,1-13

Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.
Perikopa má tři části. První: Správce a jeho příběh uzavřený oceněním prozíravosti, nikoli nespravedlnosti. Druhá: V Kristovu: "A já vám pravím" prosvítá skutečnost, že na počátku měla být cesta člověka jiná a člověk ji hříchem opustil. Třetí: Ježíš vyzdvihuje věrnost a nerozdvojenost srdce.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že prý zpronevěřuje jeho majetek.
Zavolal ho a řekl mu: `Co to o tobě slyším? Slož účty ze svého správcovství! Správcem už dál být nemůžeš.' Správce si řekl: `Co si počnu, když mě můj pán zbavuje správcovství? Kopat neumím, žebrat se stydím. Už vím, co udělám, aby mě (lidé) přijali k sobě do domu, až budu zbaven správcovství.' Zavolal si dlužníky svého pána, každého zvlášť, a zeptal se prvního: `Kolik jsi mému pánovi dlužen?' Odpověděl: `Sto věder oleje.' Řekl mu: `Tady máš svůj úpis, honem si sedni a napiš padesát.' Pak se zeptal druhého: `Kolik ty jsi dlužen?' Odpověděl: `Sto korců pšenice.' Řekl mu: `Tady máš svůj úpis a napiš osmdesát.' Pán pochválil nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Synové tohoto světa jsou totiž k sobě navzájem prozíravější než synové světla. A já vám říkám: Získávejte si přátele z nespravedlivého mamonu, abyste - až ho nebude - byli přijati do příbytků věčných. Kdo je věrný v maličkosti, je věrný i ve velké věci, a kdo je v maličkosti nepoctivý, je nepoctivý i ve velké věci. Jestliže jste tedy nebyli věrní v nespravedlivém mamonu, kdo vám svěří pravé (bohatství)? Jestliže jste nebyli věrní v cizím, kdo vám dá, co je vaše? Žádný služebník nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat a druhého milovat, nebo se bude prvního držet a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015