Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 11:19


Následující měsíc » « Předchozí měsícříjna 2022
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: říjen 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 20. října, 2022
Svátek má:  Vendelín

Liturgický svátek:  Sv. Irena
Liturgické období:  Mezidobí, 29. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Ef 3,14-21
Žl 33,1-2.4-5.11-12.18-19
-
Lk 12,49-53

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 20. října, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 29. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Sv. Irena
Text 1.čtení:
Ef 3,14-21

Abyste byli zakořeněni a upevněni v lásce a dosáhli plné míry Božích darů.
List Efesanům lze rozdělit na dvě poloviny. První tři kapitoly zvěstují křesťanskou nauku, další tři vyzývají ke správným postojům a jednání. Nauková část je slavnostně zakončena touto nádhernou modlitbou. Lex orandi - lex credendi. Zákon modlitby je zákonem víry. Prosebná modlitba o upevnění "vnitřního člověka" v každém věřícím je vlastně prosbou o to, aby předložené učení souznělo s duchovním životem.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.
Bratři! Klekám na kolena před Otcem, od něhož mají původ všecky rody na nebi i na zemi, (a prosím ho): ať vám ze své bohaté božské slávy dá to, že ve vás mocně zesílí skrze jeho Ducha vnitřní člověk, aby Kristus vírou přebýval ve vašem srdci, abyste zakořeněni a upevněni v lásce byli schopni pochopit - jako všichni křesťané - celou tu šířku a délku, výšku i hloubku, poznat Kristovu lásku přesahující všechno poznání a dosáhnout plné míry Božích (darů). Tomu pak, který má moc vykonat na nás věci nad pomyšlení nesmírně vznešenější, než my prosíme nebo chápeme, tomu buď sláva v církvi ve spojení s Kristem Ježíšem po všechna pokolení na věčné věky. Amen.Text žalmu:
Žl 33,1-2.4-5.11-12.18-19

Odp.: Země je plná Hospodinovy milosti.
Radujte se, spravedliví, z Hospodina,
- sluší se, aby ho dobří chválili.
- Citerou oslavujte Hospodina,
- hrajte mu na desetistrunné harfě.
Odp.
Neboť Hospodinovo slovo je správné,
- spolehlivé je celé jeho dílo.
- Miluje spravedlnost a právo,
- země je plná Hospodinovy milosti.
Odp.
Hospodinův úmysl trvá navěky,
- myšlenky jeho srdce po všechny pokolení.
- Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin,
- blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek.
Odp.
Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí,
- nad těmi, kdo doufají v jeho milost,
- aby jejich duše vyrval ze smrti,
- aby jim život zachoval za hladu.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 12,49-53

Nepřišel jsem dát mír na zemi, ale rozdělení.
Důsledkem "ohně" Ježíšova zvěstování Božího království (dovršeného jeho "křtem", tj. "ponořením" do smrti) není "klídek" za každou cenu, ale nutnost rozdělujícího radikálního rozhodnutí pro Ježíše nebo proti němu na všech úrovních (i uvnitř rodinných vztahů, srov. 9,59nn).

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul! V křest mám být ponořen, a jak je mi úzko, než bude vykonán! Myslíte, že jsem přišel dát mír na zemi? Ne, říkám vám, ale rozdělení. Od nynějška totiž bude rozděleno pět lidí v jednom domě: tři proti dvěma a dva proti třem. Budou rozděleni otec proti synovi a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti snaše a snacha proti tchyni."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015