Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 21. července 2024, 05:54


Následující měsíc » « Předchozí měsícříjna 2022
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: říjen 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 7. října, 2022
Svátek má:  Justýna

Liturgický svátek:  Památka Panny Marie Růžencové [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 27. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Gal 3,7-14
Žl 111,1-2.3-4.5-6
-
Lk 11,15-26

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 7. října, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 27. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka Panny Marie Růžencové [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Gal 3,7-14

Kdo jednají na základě víry, docházejí požehnání s Abrahámem, který uvěřil.
Apoštol Pavel rozlišuje dvojí přístup k Bohu - těch, kdo jednají na základě víry, a těch, kdo se opírají o skutky Zákona. Mojžíšův zákon byl vlastně "prokletím" pro všechny, kteří vytrvale neplnili všechny jeho předpisy. Nikdo nemůže být před Bohem spravedlivý plněním Zákona, protože splnit všechny jeho požadavky není v lidských silách. Skrze Krista se "v poslední době" ukázala nová cesta k Bohu - cesta víry. Není vlastně ani tak nová. Již před Mojžíšem zde byl Abrahám, který se stal otcem všech, kdo jednají na základě víry.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům.
Bratři! Dobře rozumějte: ti, kdo jednají na základě víry, to jsou (pravé) Abrahámovy děti. Písmo totiž už předvídalo, že Bůh uzná pohany za spravedlivé, když uvěří, a proto už předem Abrahámovi ohlásilo radostnou zvěst: `Skrze tebe dojdou požehnání všecky národy.' Proto ti, kdo jednají na základě víry, docházejí požehnání s Abrahámem, který uvěřil. Ti však, kdo se opírají o skutky Zákona, jsou všichni pod kletbou. Stojí přece (v Písmu): `Proklet je každý, kdo vytrvale neplní všechno, co je psáno v knize Zákona'. Je tedy zřejmé, že ze Zákona nebývá od Boha nikdo ospravedlněn, protože `spravedlivý bude žít z víry'. Zákon však nemá na zřeteli víru, ale (tam platí): `Kdo (ty předpisy) bude plnit, najde v nich život.' Kristus nás vykoupil z té kletby Zákona tím, že ono prokletí vzal na sebe za nás. Stojí totiž v Písmu: `Proklet je každý, kdo visí na dřevě.' Tak se pohanům dostává skrze Ježíše Krista požehnání, které bylo slíbeno Abrahámovi, a my vírou dostáváme ten slíbený (dar): Ducha (svatého).Text žalmu:
Žl 111,1-2.3-4.5-6

Odp.: Hospodin bude neustále pamatovat na svou smlouvu. Nebo: Aleluja.
Oslavím Hospodina celým srdcem
- ve sboru spravedlivých i ve shromáždění.
- Veliká jsou Hospodinova díla,
- ať o nich uvažují všichni, kteří je milují.
Odp.
Velebnost a vznešenost je jeho dílo
- a jeho spravedlnost zůstává navěky.
- Památku ustanovil na své divy,
- Hospodin je milosrdný a dobrotivý.
Odp.
Dal pokrm těm, kdo se ho bojí,
- neustále bude pamatovat na svou smlouvu.
- Své mocné činy ukázal svému lidu,
- když jim dal majetek pohanů.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 11,15-26

Jestliže vyháním zlé duchy prstem Božím, pak už k vám přišlo Boží království.
A to i přesto, že z pozice nenásledujících ("zástupů", vynechaný v. 14c) bylo možné Ježíšovu činnost vykládat zcela převráceně. V tomto zápase mezi Bohem a satanem již nelze zůstat neutrální (v. 23, ale srov. 9,50). Ne prázdný dům, ale následování Krista je cestou k překonání rozpolcenosti Ježíšových odpůrců.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když Ježíš vyháněl zlého ducha z němého člověka, někteří ze zástupu řekli: "Vyhání zlé duchy s (pomocí) Belzebuba, vládce zlých duchů!" Jiní ho pokoušeli a žádali od něho znamení z nebe. On však znal jejich myšlenky, a proto jim řekl: "Každé království proti sobě rozdvojené zpustne a dům na dům padne. Je-li tedy i satan v sobě rozdvojen, jak obstojí jeho království? Říkáte totiž, že vyháním zlé duchy s (pomocí) Belzebuba. Jestliže já vyháním zlé duchy s (pomocí) Belzebuba, s čí (pomocí) je vyhánějí vaši synové? Proto oni budou vašimi soudci. Jestliže však vyháním zlé duchy prstem Božím, pak už k vám přišlo Boží království. Dokud ozbrojený silák hlídá svůj dvůr, jeho majetek je v bezpečí. Přepadne-li ho však někdo silnější a přemůže ho, vezme mu jeho zbraně, na které spoléhal, a jeho kořist rozdá. Kdo není se mnou, je proti mně, a kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje! Když nečistý duch vyjde z člověka, potuluje se po pustinách a hledá odpočinutí. Když nenajde, řekne si: `Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.' Přijde a nalezne ho vyčištěný a vyzdobený. Tu jde, přibere si sedm jiných duchů, horších, než je sám, a vejdou a usadí se tam. Konce toho člověka jsou horší než začátky."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015