Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 00:31


Následující měsíc » « Předchozí měsícříjna 2022
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: říjen 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Středa, 26. října, 2022
Svátek má:  Erik

Liturgický svátek:  Sv. Rustik
Liturgické období:  Mezidobí, 30. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Ef 6,1-9
Žl 145,10-11.12-13ab.13cd-14
-
Lk 13,22-30

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Středa, 26. října, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 30. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Sv. Rustik
Text 1.čtení:
Ef 6,1-9

Neposlouchejte jenom naoko, abyste se lidem líbili, ale jako služebníci Kristovi.
Začínáme-li četbu listu Efesanům, překvapí nás snad až příliš vysoké pojetí povolání křesťana. V Kristu si nás Bůh "vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění" (Ef 1,4). Avšak v kontextu celého listu nejde o nadsazená slova. Autor soustředí svůj zájem také na každodenní chod křesťanské domácnosti. Tím nejenže vyvažuje vznešenost úvodního hymnu o povolání křesťana, ale spíše z něj vyvozuje konkrétní praktické důsledky.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.
Děti, poslouchejte své rodiče, jak se to sluší u křesťanů, protože tak to má být. `Cti svého otce i matku' - to je první přikázání, (při kterém se slibuje) odměna: `aby se ti dobře vedlo a abys dlouho žil na zemi'. A vy, otcové, nedrážděte svoje děti ke hněvu, ale vychovávejte je v kázni a napomínejte je (z pověření) Páně. Otroci, poslouchejte svého pozemského pána s uctivou bázní a upřímně, jako kdyby to byl sám Kristus. Neposlouchejte jenom naoko, abyste se lidem líbili, ale jako služebníci Kristovi, kteří z (celé) duše konají vůli Boží. Služte ochotně jako Pánu, a ne lidem. Víte přece, že každý dostane odměnu od Pána za to dobré, co vykonal, ať je to otrok, nebo svobodný. A vy, páni, jednejte s nimi také tak a nevyhrožujte jim (tresty). Buďte si vědomi, že oni i vy máte stejného Pána na nebi, a ten nestraní nikomu.Text žalmu:
Žl 145,10-11.12-13ab.13cd-14

Odp.: Věrný je Hospodin ve všech svých slibech.
Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla
- a tvojí zbožní ať tě velebí!
- Ať vypravují o slávě tvého království,
- ať mluví o tvé síle.
Odp.
Aby poučili lidi o tvé moci,
- o slávě tvé vznešené říše.
- Tvé království je království všech věků
- a tvá vláda trvá po všechna pokolení.
Odp.
Věrný je Hospodin ve všech svých slibech
- a svatý ve všech svých činech.
- Hospodin podpírá všechny, kdo klesají,
- a pozvedá všechny sklíčené.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 13,22-30

Přijdou od východu a od západu a zaujmou místo v Božím království.
Křesťanskou misií jsou do Božího království povoláni pohané ze všech národů, avšak pouze vnější účast na eucharistii (v. 26a) a kázání (v. 26b) není zárukou konečného vstupu do Božího království. Proto je třeba již nyní "usilovat" (dosl. "zápasit", v. 24) o to, abychom vešli - tj. přidali se k Ježíšově cestě (v. 22).

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš se ubíral od města k městu, od vesnice k vesnici, učil a pokračoval v cestě do Jeruzaléma. Někdo se ho zeptal: "Pane, je málo těch, kdo budou spaseni?" Řekl jim na to: "Usilujte o to, abyste vešli těsnými dveřmi! Říkám vám: Mnoho se jich bude snažit vejít, ale nebudou moci. Jakmile se pán domu zvedne a zavře dveře, a vy zůstanete venku a začnete tlouci na dveře a volat: `Pane, otevři nám!', odpoví vám: `Neznám vás, odkud jste.' Tu začnete říkat: `(Vždyť) jsme s tebou jedli a pili a učil jsi u nás na ulicích!' Ale on vám odpoví: `Nevím, odkud jste. Pryč ode mě, všichni jste páchali nepravosti!' Tam bude pláč a skřípění zubů, až uvidíte, jak Abrahám, Izák, Jakub a všichni proroci jsou v Božím království, ale vy budete vyhnáni ven. A přijdou od východu a od západu, od severu a od jihu a zaujmou místo u stolu v Božím království. Ano, jsou poslední, kteří budou prvními, a jsou první, kteří budou posledními."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015