Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 24. července 2024, 05:42


Následující měsíc » « Předchozí měsícříjna 2021
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: říjen 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 19. října, 2021
Svátek má:  Michaela

Liturgický svátek:  Sv. Jana de Brébeuf a Izáka Joguese, kněží, a druhů mučedníků; Sv. Pavla od Kříže, kněze [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 29. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Řím 5,12.15b.17-19.20b-21
Žl 40,7-8a.8b-9.10.17
-
Lk 12,35-38

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 19. října, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 29. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Jana de Brébeuf a Izáka Joguese, kněží, a druhů mučedníků; Sv. Pavla od Kříže, kněze [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Řím 5,12.15b.17-19.20b-21

Jestliže kvůli provinění jednoho člověka začala vládnout smrt, tím spíše v síle nového života budou kralovat ti, kdo v hojnosti dostávají milost.
Tento úryvek je nejdůležitějším biblickým pramenem pro teologii prvotního hříchu. Pavel argumentuje na základě paralelních antitezí. Adam svou neposlušností a vědomým přestoupením upadá do stavu hříchu, který přechází na všechny ostatní lidi a je prohlouben osobními hříchy. Odtud pak vychází odsouzení a smrt pro všechny. Kristus pak svou poslušností a spravedlivým činem dává všem ospravedlnění a věčný život.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Jako skrze jednoho člověka přišel na tento svět hřích a skrze hřích smrt, a tak smrt přešla na všechny lidi, protože všichni zhřešili. Ale ještě tím hojněji se celému množství lidí dostalo Boží přízně a milostivého daru prostřednictvím jednoho člověka, Ježíše Krista. Jestliže kvůli provinění jednoho člověka začala skrze toho jednoho (člověka) vládnout smrt, tím spíše v síle nového života budou kralovat skrze jednoho, totiž Ježíše Krista, ti, kdo v hojnosti dostávají milost a dar ospravedlnění. Nuže tedy: jako provinění jednoho člověka přineslo odsouzení celému lidstvu, tak zase spravedlivý čin jednoho člověka přinesl celému lidstvu ospravedlnění, které dává život. Jako se totiž celé množství stalo neposlušností jednoho člověka hříšníky, tak zase poslušností jednoho se celé množství stane spravedlivými. Kde se však rozmnožil hřích, (tam) se v míře ještě daleko štědřejší ukázala milost. Jako hřích projevoval svou vládu tím, že působil smrt, tak zase milost začala uplatňovat svou moc tím, že dávala ospravedlnění, které vede k věčnému životu skrze Ježíše Krista, našeho Pána.Text žalmu:
Žl 40,7-8a.8b-9.10.17

Odp.: Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.
V obětních darech si nelibuješ,
- zato jsi mi otevřel uši.
- Celopaly a smírné oběti nežádáš,
- tehdy jsem řekl: "Hle, přicházím.
Odp.
Ve svitku knihy je o mně psáno.
- Rád splním tvou vůli, můj Bože,
- tvůj zákon je v mém nitru."
Odp.
Spravedlnost jsem zvěstoval ve velkém shromáždění,
- svým rtům jsem nebránil, ty to víš, Hospodine!
Odp.
Nechť jásají a v tobě se radují
- všichni, kteří tě hledají,
- ti, kteří touží po tvé pomoci,
- ať mohou stále říkat: "Buď veleben Hospodin!"
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 12,35-38

Blahoslavení služebníci, které pán při svém příchodu najde, jak bdí.
Bdělost ("hořící lampy") a připravenost ("přepásaná bedra") mají učedníky nejen připravit na konečný příchod Syna člověka ve slávě, ale také je nechat vrůst do citlivosti pro jeho neustálé přicházení doprostřed křesťanské obce. Umět "nechat si sloužit" (v. 37b) přicházejícím Pánem to je pak vrcholem této citlivosti.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Mějte bedra přepásaná a vaše lampy ať hoří, abyste se podobali lidem, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, když přijde a zatluče. Blahoslavení služebníci, které pán při svém příchodu najde, jak bdí. Amen, pravím vám: Přepáše se, pozve je ke stolu, bude chodit od jednoho k druhému a obsluhovat je. A když přijde po půlnoci nebo při rozednění a nalezne je tak, jsou blahoslavení."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015