Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 13. července 2024, 21:07


Následující měsíc » « Předchozí měsícprosince 2022
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: prosinec 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 16. prosince, 2022
Svátek má:  Albína

Liturgický svátek:  Sv. Adelhaida (Adéla)
Liturgické období:  3.týden Adventní
Liturgická barva:       fialová
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Iz 56,1-3a.6-8
Žl 67,2-3.5.7-8
-
Jan 5,33-36

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 16. prosince, 2022

Liturgické období:  3.týden Adventní
Liturgická barva:  fialová
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Adelhaida (Adéla)
Text 1.čtení:
Iz 56,1-3a.6-8

Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy.

Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Tak praví Hospodin: "Šetřte práva a jednejte podle spravedlnosti, neboť se již blíží má spása, již se ukáže má spravedlnost." Blaze člověku, který dělá toto, blaze smrtelníku, který vytrvává v tomto: Zachovává sobotu bez znesvěcení, zdržuje svou ruku, aby nedělal nic zlého. Ať neříká cizinec, který lne k Hospodinu: "Jistě mě oddělí Hospodin od svého lidu!" "Cizince, kteří lnou k Hospodinu tím, že mu slouží a milují jeho jméno, že jsou jeho služebníky, a všechny, kteří zachovávají sobotu bez znesvěcení a lpí na mé smlouvě, ty přivedu na svou svatou horu a dám jim radost ve svém domě modlitby. Jejich celopaly a žertvy mi budou potěšením na oltáři; neboť můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy." Pán, Hospodin, který shromažďuje rozptýlené z Izraele, praví: "Více jich ještě připojím k těm, kteří jsou již shromážděni."Text žalmu:
Žl 67,2-3.5.7-8

Odp.: Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ!
Bože, buď milostiv a žehnej nám,
- ukaž nám svou jasnou tvář,
- kéž se pozná na zemi, jak jednáš,
- kéž poznají všechny národy, jak zachraňuješ.
Odp.
Nechť se lidé radují a jásají,
- že soudíš národy spravedlivě
- a lidi na zemi řídíš.
Odp.
- Země vydala svou úrodu,
- Bůh, náš Bůh, nám požehnal.
- Kéž nám Bůh žehná,
- ať ho ctí všechny končiny země!
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Jan 5,33-36

Jan byl lampa hořící a svítící.

Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl Židům: "Vy jste poslali k Janovi a on vydal svědectví pravdě. Já však nepřijímám svědectví od člověka, ale toto říkám, abyste byli spaseni. Jan byl lampa hořící a svítící, a vám se zachtělo jen na chvíli radovat se z jejího světla. Já však mám svědectví větší než Janovo: totiž skutky, které mi dal Otec, abych je vykonal. Právě ty skutky, které konám, svědčí pro mne, že mě Otec poslal."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015