Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 21. července 2024, 07:28


Následující měsíc » « Předchozí měsícprosince 2022
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: prosinec 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 22. prosince, 2022
Svátek má:  Šimon

Liturgický svátek:  Sv. Servul
Liturgické období:  4.týden Adventní
Liturgická barva:       fialová
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Sam 1,24-28
1 Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd
-
Lk 1,46-56

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 22. prosince, 2022

Liturgické období:  4.týden Adventní
Liturgická barva:  fialová
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Servul
Text 1.čtení:
1 Sam 1,24-28

Anna děkuje za narození Samuelovo.

Čtení z první knihy Samuelovy.
Anna, když odstavila Samuela, přivedla ho s sebou do Hospodinova domu v Silo, s tříročním býčkem, s jednou měřicí mouky a s měchem vína; chlapec byl ještě malý. Porazili býka a přivedli chlapce k Helimu. Anna řekla: "Prosím, můj pane, jako že jsi živ, můj pane, já jsem ta žena, která stála tady u tebe a modlila se k Hospodinu. Za tohoto chlapce jsem se modlila, a Hospodin vyslyšel mou žádost, jak jsem ho prosila. A proto také já ho odevzdávám Hospodinu na všechny dny, po které bude živ - je odevzdaný Hospodinu." I klaněli se tam Hospodinu.Text žalmu:
1 Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd

Odp.: Srdce mé jásá v Bohu, mém spasiteli.
Srdce mé jásá v Hospodinu,
- moje moc se vyvyšuje v mém Bohu.
- Ústa se otvírají proti mým nepřátelům,
- neboť se raduji z tvé pomoci.
Odp.
Luky siláků se lámou,
- ale slabí se opásávají silou.
- Kdo bývali sytí, dávají se nyní najímat za chléb;
- kdo hladověli, mohou ustat od práce.
- Neplodná dostává sedm dětí,
- matka mnoha synů vadne osamělá.
Odp.
Hospodin usmrcuje i oživuje,
- uvádí do říše smrti a zase přivádí nazpět.
- Hospodin dává zchudnout, ale i zbohatnout,
- ponižuje a povyšuje.
Odp.
Pozvedá z prachu ubožáka,
- ze smetiště povyšuje chudáka,
- aby ho posadil mezi knížaty
- a obdařil ho stolcem slávy.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 1,46-56

Učinil mi veliké věci ten, který je mocný.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Maria řekla: "Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství (trvá) od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil našim předkům, Abrahámovi a jeho potomkům navěky." Maria zůstala u Alžběty asi tři měsíce a pak se vrátila domů.Doplňující text:
PŘEDVÁNOČNÍ TÝDEN OD 17. DO 24. PROSINCE
V předvánočním týdnu, od 17. do 24. prosince, se užívá textů určených pro tyto dny. Neděle má však své vlastní texty. Čtení z toho dne, který připadne na neděli, se může vzít i v jiný den; zejména místo perikop, které se toho roku čtou také v neděli.
Pro čtení z evangelií jsou v předvánočním týdnu vybrány události, které přímo předcházely narození Páně (Mt a Lk), a tak se tento týden stává již bezprostřední přípravou na narození Mesiáše - Krista. Jako první čtení pak slouží vzhledem k evangeliu vybrané texty z různých knih Starého zákona, mezi nimi některá velmi důležitá mesiánská proroctví.Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015